Depresyona Neden Olan Modern Zamanın Hapishaneleri: Sosyal Medyalar

0 1.029

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Dijital sorun olan sosyal medya bağımlılığı depresyonu nasıl etkiliyor?

Sizler de zamanınızın çoğunu sosyal medyada harcayanlardan mısınız?

Günümüz dünyasında; her geçen gün teknoloji gelişmekte ve beraberinde birçok yönden hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte önemli sorunları da getirmektedir. Bu problemlerden birisi de sosyal medya bağımlılığı sorununu gündeme taşımıştır. Sosyal medyanın, aşırı ve bilinçsizce kullanımı, birtakım sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Öte yandan sosyal medyanın getirdiği kolaylıkları elbette göz ardı edemeyiz fakat bu yazımda sosyal medya bağımlılığı konusunun olumsuz etkilerini sizlere açıklıyor olacağım.

Şimdi isterseniz yaşamımızın merkezi haline gelen teknoloji bağımlılığına bir göz atalım.

Bireyin aşırı derecede sosyal medya kullanım isteğine karşı duramaması, sosyal medyada geçirilen zamanın kişinin günlük yaşamda diğer işlevlerini olumsuz yönde etkilediği durumda kullanılan bir terim olarak tanımlanmaktadır.

Sosyal medya bağımlısı olabileceğinizi hiç düşündünüz mü?

Kaçınız kendine bunu itiraf edebilir?

Dünyada ve ülkemizde en önemli modern sorunlardan biri olan, günümüzde hayatımızın odak noktası haline gelen Sosyal Medya Bağımlılığı, son dönemlerde toplumumuzda oldukça yaygınlaşan, sunduğu hizmet ve kolaylıklar neticesinde daha da popüler bir hale gelmesiyle ile karşı karşıyayız.

Dünya Sağlık Örgütü kronolojik sınıflamasına göre 18- 65 yaş arası genç grup olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı açısından en riskli grubu özellikle genç gruplar oluşturmaktadır. Bu yaş grubu gençlerde sosyal medya kullanımı küresel olarak gün geçtikçe artmakta ve problem haline gelmektedir.

Öncelikle göz önüne alındığında, Sosyal medya bir ihtiyaç değil istektir.

Sosyal medyanın tehlikelerinin bizi değiştireceğinin farkında mıyız?

Gerçekle yüzleşelim…

Sosyal medyanın olumsuz etkilerini ele aldığımızda; Sosyal medya bağımlılığı olan bireylerde tıpkı diğer bağımlılıklar gibi kişinin bedensel, ruhsal, sosyal hayatını olumsuz etkileyip, bazı mental sağlık sorunları ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Örneğin; sosyal-medyanın aşırı kullanımı, en sık olarak depresyon başta olmak üzere bazı psikolojik sorunlara yol açtığını gösteren çalışmalar yapılmıştır. Araştırmacılar bağımlı sosyal medya kullanımı depresyon ile önemli ölçüde ilişkili oluşturabileceğini öne sürmüşlerdir.

Söz konusu sosyal medya kullanımının yaygınlığı göz önüne alındığında; sosyal medya bağımlılığı ile depresyon ilişkisinde depresyon bir sebep- sonuç ilişkisi olarak da düşünülebilir. Uluslararası literatür çalışmalarına bakıldığında yürütülen araştırmalar depresyonun, patolojik sosyal medya kullanımının ilerlemesinde önemli bir role sahiptir.

Sözü edilen bilgilerden yola çıkarsak şu sonuca varabiliriz: yapılan çalışmalar depresyon kavramının sosyal medya bağımlılığının gelişmesinde bir sebep olabildiği gibi bir sonuç olarak da ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak; depresyonun bir etki mi, yoksa sosyal medya bağımlılığının bir sebebi mi olduğuna dair fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Söz konusu değişkenler içinde mevcut literatürü yeniden gözden geçirmek gerekir.

Depresyon, toplumda yaygınlaşmaya başlayan ve bireyin duygu durumunun çökkünlük içinde olması şeklinde tanımlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ nün tanımında depresyon, çökkün ruhsal durum, ilgi ve haz almada düşüş, enerjide azalma, uyuma ve yemede bozukluklar, bireyin kendisini suçlaması gibi problemlerle ortaya çıkan psikolojik bir rahatsızlık şeklinde açıklanmaktadır.

Depresyonu olan kişilerin; çaresizlik hissi, mutsuzluk, depresif ruh hali, ilgi ve zevk kaybı, uykusuzluk veya aşırı uyuma, düşük enerji, üzüntü, çökkünlük, iştah kaybı ya da kilo değişikliği gibi belirtiler ortaya çıkmıştır.

Bağımlılıktan nasıl kurtulurum?

NASIL ÖNLEM ALMALIYIZ?

Özetle dikkat edilmesi gereken bir konu olan sosyal medya bağımlılığından kurtulmak adına, sorunu çözebilmek için sosyal medyayı kullanma nedenini tespit etmemiz ve baş etme mekanizmaları oluşturmak için kullanabileceğimiz yöntemler faydalı olacaktır.

Sosyal medyaya ne kadar vakit ayıracağımızı bilinçli bir şekilde belirleyerek başlayabiliriz.

Çözüm olarak, bağımlılık halinden kurtulmak için yapabileceğiniz; ‘ŞU AN GERÇEKTE SOSYAL MEDYAYA İHTİYACIM VAR MI?’ sorusu yardımcı olacaktır.

Son olarak ‘’Teknoloji faydalı bir hizmetkar; tehlikeli bir hükümdardır’’ sözüyle sizlere keyifli okumalar diliyorum…

Doğan, M. V. (2021). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtilerinin ve Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Master’s Thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Balcı, Ş., & Baloğlu, E. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki:” Üniversite Gençliği Üzerine Bir Saha Araştırması”. İletişim, (29).

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.