Demans Hastalığı İle İlgili Bilinmesi Gereken 10 Gerçek

0 93

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Demans; genelde kronik ve ilerleyici olan, belleği, düşünmeyi, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmek için gerekli olan davranış ve yetenekleri etkileyen bir beyin hastalığı çeşididir.

Şu anda dünya genelinde demansa sahip insan sayısı tahmini olarak 50 milyon ve 2050’ye kadar neredeyse 3 katına çıkacağı düşünülüyor.

Demans, yalnızca ona sahip olanlar için değil, aynı zamanda bakım vericiler ve aileler için de bunaltıcı bir hastalıktır. Birçok ülkede demans ile ilgili bilinç ve anlayış eksikliği bulunmakta, hasta ve ailesi damgalama ile karşılaşmakta, tanı ve tedavide engeller bulunmakta ve bakım vericileri fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak etkilemektedir.

Bu yazımda Dünya Sağlık Örgütü tarafından listelenmiş demans ile ilgili bilmeniz gereken 10 gerçeği ele aldım.

1. Gerçek: Demans yaşlanmanın normal bir parçası değildir.

Demans esasen daha yaşlı insanları etkilese de yaşlanmanın normal bir parçası değildir. Demans genelde kronik ve ilerleyici olan, belleği, düşünmeyi, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmek için gerekli olan davranış ve yetenekleri etkileyen bir beyin hastalığı çeşididir.

2. Gerçek: 50 milyon insan demans ile yaşamaktadır.

2015’te dünya genelinde demansı olan insanların toplam sayısı tahmini 50 milyondu. Bunların arasında %63’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. 2050’ye kadar bu oranın %71’e yükselmesi öngörülüyor.

3. Gerçek: Her 3 saniyede bir demans teşhisi koyuluyor.

Dünya genelinde her yıl teşhis edilen vakaların toplam sayısı neredeyse 10 milyondur.

Bu da her 3 saniyede bir vakaya karşılık geldiğini gösteriyor. Demansı olan insan sayısının 2030’da 82 milyona, 2050’de 152 milyona yükselmesi bekleniyor.

4. Gerçek: Büyük ekonomik etki yaratmaktadır. Yılda 818 milyar Amerikan Doları

Demans hastalığı yüksek maliyetli bir hastalıktır.

Gelecekte artacağı tahmin edilen vakalarla sağlık sistemlerini zorlaması beklenmektedir. Maliyet şu anda 818 milyar Amerikan Doları olarak tahmin ediliyor. Görülme sıklığından daha çabuk artacağı öngörülüyor.

5. Gerçek: Demansı olan kişilere bakım verenler yüksek oranda zorlanıyor.

Demansı olan bireye bakım vermek bakım vericiler için bunaltıcıdır.

Stresler; fiziksel, emosyonel ve ekonomik baskıyı içerir. Bakım vericiler; sağlık, sosyal, finansal ve yasal sistemlerinin desteğine ihtiyaç duyar.

6. Gerçek: Erken teşhis, demanslı bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini iyileştirmektedir.

Demans bakımında ana hedefler:

  • Vakalara erken teşhis koymak
  • Fiziksel sağlığı, bilişi, aktiviteyi ve iyilik halini optimize etmek
  • Davranışsal ve psikolojik semptomları saptamak ve tedavi etmek
  • Bakıcılara uzun dönem destek ve bilgi sağlamak

7. Gerçek: Demanslı insanlar ve aileleri sıklıkla ayrımcılığa uğruyor.

Demanslı insanlar sıklıkla diğerleri için geçerli olan haklardan ve özgürlüklerden mahrum kalır. Örneğin, fiziksel ve kimyasal kısıtlamalar yaşlı bakım tesislerinde ve akut bakım yerlerinde yaygın olarak kullanılır.

8. Gerçek: Farkındalık ve güçlendirilmeye ihtiyaçları var.

Demanslı hastaların ve bakım verenlerin yaşam kalitesini iyileştirmek için demans farkındalığının ve bu anlayışın toplumun tüm seviyelerinde geliştirilmesi gerekir.

9. Gerçek: Daha fazla araştırmaya ve yeniliğe ihtiyaç var.

Demansın nedenlerini daha iyi anlamak ve daha etkili tedaviler geliştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Demansın ile ilgili yapılan araştırmalar hala sınırlı sayıda kalmaktadır.

10. Gerçek: Demans halk sağlığı için bir önceliktir.

Bu önemli halk sağlığı önceliğini ele almak için yapılabilecekler:

  • Demansı, her yerde toplum sağlığı ve sosyal bakım önceliği haline getirin.
  • Demans farkındalığını arttır, demans dostu toplulukları destekleyin.
  • Demans ile ilgili değiştirilebilir risk faktörlerini arttırmak amacıyla girişimleri uygulayın.
  • Demanslı insanların teşhis, tedavi ve bakımını geliştirmek için sağlık sistemine ve sosyal sistemlere yatırım yapın.
  • Aileleri ve bakım verenleri destekleyin.
  • Sağlık ve sosyal bakım izlemini geliştirin ve demans ile ilgili araştırmaları arttırın, yenilikleri destekleyin.

Etrafımızda demanslı birey veya yakını var ise onlara daha anlayışlı davranarak destek olalım. Çünkü etrafımıza bu bilinci yayarsak daha sağlıklı bir toplum olabiliriz.

https://www.who.int/features/factfiles/dementia/en/ Erişim Tarihi: 18.09.2020

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.