Daha İyi Yaşam Girişimi’nin Türkiye Tablosu

0 3.655

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Türkiye, son yirmi yılda vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirmede önemli ilerleme kaydetmiştir. Buna rağmen, Türkiye, Daha İyi Yaşam Endeksi’ndeki diğer ülkelerin çoğuna kıyasla yalnızca birkaç refah ölçüsünde iyi bir performans sergiliyor.

Türkiye;

 • Gelir ve refah,
 • Sağlık durumu,
 • Sosyal bağlantılar,
 • Eğitim ve beceriler,
 • İşler ve kazançlar,
 • Öznel refah,
 • Çevresel kalite,
 • İş-yaşam dengesi,
 • Barınma ve
 • Kişisel güvenlik açısından ortalamanın altında yer almaktadır.

Bu sıralamalar, mevcut seçilmiş verilere dayanmaktadır.

Gelir Durumu

Para, mutluluğu satın alamaz fakat daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmak için önemli bir araçtır. Türkiye’de kişi başına ortalama net düzeltilmiş hane halkı harcanabilir geliri, OECD ortalaması olan 33 604 ABD dolarının altındadır.

İş Hayatı

İstihdam açısından, Türkiye’de 15 ila 64 yaş arasındaki kişilerin%52’sinin ücretli bir işi var. Bu oran OECD istihdam ortalaması %68’in bayağı altında ve OECD’deki en düşük rakamlardan biri. Kadınların %32’sine kıyasla erkeklerin yaklaşık%71’i ücretli işte çalışıyor. Türkiye’de çalışanların %33’ü çok uzun saatler çalışıyor, en yüksek oran ortalamanın %11 olduğu OECD’de. Erkeklerin yaklaşık%36’sı kadınların %25’ine kıyasla çok uzun saatler çalışıyor.

Eğitim Hayatı

İyi eğitim ve beceriler, iş bulmak için önemli gerekliliklerdendir. Türkiye’de 25-64 yaş arası yetişkinlerin %39’u lise eğitimini tamamlamış olup, %78 olan OECD ortalamasının çok altında ve OECD ülkeleri arasında en düşük oranlardan biridir. Erkeklerin %43’ü, kadınların %35’i liseyi başarıyla bitirmektedir. Eğitim sisteminin kalitesi açısından, ortalama bir öğrenci OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) okuryazarlık, matematik ve fen okumada 425 puan aldı ve OECD ortalamasının (486) altında.

Sağlık Durumu

Sağlık açısından Türkiye’de doğumda beklenen yaşam süresi 78 yıl olup, OECD ortalaması olan 80 yıldan iki yıl daha düşüktür. Kadınlar için ortalama yaşam süresi 81 yıl, erkekler için 75 yıl.

Hava Kirliliği

Atmosferik PM2.5 seviyesi – akciğerlere girip zarar verebilecek kadar küçük hava kirletici partiküller – metreküp başına 20,0 mikrogramdır. Bu, OECD ortalaması olan metreküp başına 13,9 mikrogramdan çok daha yüksektir.

Su Kalitesi

Türkiye, su kalitesi açısından da OECD ortalamasının altında bir performans sergiliyor. Çünkü insanların sadece %65’i su kalitesinden memnun olduklarını, OECD ortalaması olan %81’in altında ve OECD’deki en düşük orandan memnun olduklarını söylüyor.

Birine Güvenme

Kamusal alanla ilgili olarak, Türkiye’de ılımlı bir topluluk duygusu ve yüksek düzeyde sivil katılım bulunmaktadır. Burada insanların %86’sı, ihtiyaç anında güvenebilecekleri birini tanıdıklarına inanmaktadır. OECD ortalaması olan %89’dan daha azdır.

Seçime Katılım

Vatandaşların siyasi sürece katılımının bir ölçüsü olan seçmen katılımı, son seçimlerde %86 oranında gerçekleşti. Bu rakam, OECD ortalaması olan %68’in üzerindedir. Türkiye’deki zorunlu oylama uygulamasını yansıtmaktadır. Nüfusun en üst %20’si için seçmen katılımı tahmini olarak %89’dur ve en alttaki %20 için tahminen %84’tür.

Hayat Memnuniyeti

Genel olarak, Türkler hayatlarından OECD ortalamasına göre daha az memnun. Yaşamdan genel memnuniyetlerini 0 ile 10 arasında derecelendirmeleri istendiğinde, Türkler buna ortalama olarak 5,5 puan verdi, OECD ortalaması 6,5’in çok altında.

Kısaca OECD’nin 41 ülkeyi kapsayan “Daha İyi Yaşam Girişimi” araştırmasında Türkiye’nin sıralamadaki yeri:

 • Hava kalitesi: 35.
 • Su kalitesi: 39.
 • Güvenlik: 31.
 • İş / yaşam dengesi: 38.
 • Uzun saat çalışma: 40.
 • Yaşam memnuniyeti: 37.
 • Seçimlere katılım: 4.

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey/ Erişim Tarihi: 29.09.2020

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.