D Vitamini Eksikliği Psikoza Neden Olur Mu?

0 7.314

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Eskiden yalnızca kalsiyum metabolizması ile ilişkilendirilen D vitamini, son dönemlerde oldukça popülerleşen ve kanda olması gereken miktarın üzerine çıktığında ağır toksititesi olmasına rağmen kullanımı her geçen gün artan bir vitamin haline geldi.

Gereksiz ve fazla D vitamini kullanımının birçok etkisi var. Peki, söylendiği gibi D vitamininin ruh sağlığımız üzerinde ciddi etkileri var mı?

D vitamini steroid yapıda ve yağda eriyebilen bir vitamindir. Genellikle kalsiyum metabolizması ile ilişkilendirilse de son yıllarda eksikliğinin çoğu kanser türünü tetiklediği de anlaşılan D vitamini, eksikliğinde özellikle çocuklar ve yaşlılarda birçok fiziksel bozukluğa neden olur.

Normal D Vitamini Aralığı Nedir?

  • 25(OH)D değerinin 20 ng/ml’den düşük olması D vitamini eksikliği,
  • 21 ile 29 ng/ml arasında olması D vitamini yetersizliği,
  • 150 ng/ml’den yüksek olması D vitamini intoksikasyonudur.
  • 30-60 ng/ml 25(OH)D değeri ise normal kabul edilen aralıktır.

D vitaminin psikiyatrik bozukluklarla ilişkisi son dönemlerde en çok üzerinde çalışılan konulardan biridir. Bu çalışmalardan birinde bir üniversitenin aile hekimliği polikliniğine başvuran 224 kişiye SCL-90 testi uygulanmış ve çıkan sonuçlar ile kişilerin serum 25(OH)D değerleri karşılaştırılmıştır.

Bu karşılaştırma sonucu düşük D vitamini seviyesi ile yüksek anksiyete alt ölçeği puanlarının anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Fakat D vitamini eksikliği psikotik hastalıklarla ilişkilendirilememiştir.

Başka bir çalışmada ise güneş ışığına maruziyetin az olmasına bağlı olarak vücutta yeteri kadar D vitamini sentezlenememesinden dolayı kış aylarında doğan çocuklarda şizofreni ve bipolar bozukluk oranlarının %5-8 oranında artış olduğu saptanmıştır.

Yine beyaz ten rengine sahip ve düşük rakımlarda yaşayan insanlarda psikotik bozukluk oranlarının daha az olduğu belirlenmiş bu sonuç ise bu kişilerin güneşe daha fazla maruz kalmasından dolayı vücutta D vitamini sentezinin daha fazla olmasına bağlanmıştır.

Ancak D vitamini düzeyi ile psikiyatrik hastalıkların ilişkisi konusunda çalışmalar hala devam etmekte ve D vitaminin psikozla ilişkisini ortaya koyan net bir çalışma hala bulunmamaktadır.

Siz yine de vücudunuzun D vitamini sentezleyebilmesi için öğle saatlerinde elleriniz ve yüzünüz açık bir şekilde günde yaklaşık 15 dakika güneşlenin ve doktor kontrolü haricinde D vitamini kullanmamaya özen gösterin.

Hepinize sağlıklı günler diliyorum.

Oban G., Küçük L. Factors Affecting Stigmatization About Mental Disorders Among Adolescents,  Journal of Psychiatric Nursing 2011;2(1):31-39

Demiral, Meliha; Sırmagül, Başar; Kirel, Birgül., Endokrin Polikliniğine Başvuran Çocuklarda D Vitamini Düzeyleri., Journal of Current Pediatrics, 2016, Vol. 14 Issue 2, p60-66. 7p

Gürbüz M., Yüksel N., D Vitamini ve Şizofreni, Turk J Osteoporos 2013;19(1):0-0

Aydın N., Oral E., D Vitamini ve Psikiyatrik Hastalıklar, Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2012;8(2)

Funda Yıldırım Baş, Osman Gürdal, Aslı Çankaya, Fatma Türkyön, Havva Yavuz Karaosman, D Vitamin Düzeyi ile Ruhsal Belirtiler İlişkisinin SCL-90 Belirti Tarama Listesi Analizi ile Değerlendirilmesi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi / Cilt 10 Sayı 1 / 2019.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.