Covid-19’un Atlatılsa Bile Devam Edeceği Öngörülen Uzun Dönem Etkileri

0

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapılan bir meta-analiz çalışmasında, Covid-19 enfeksiyonu sonrası 14. gün ile 110. gün arası günlerde en sık görülebilen semptomlar; yorgunluk, dikkat bozukluğu, baş ağrısı, nefes darlığı ve saç dökülmesi olarak açıklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan bu araştırmayı referans göstererek bir infografik yayınladı;

Araştırmaya dahil edilen 47.910 hastanın %80’i, enfeksiyon sonrası 14 ila 110. günler arası bile halen bir veya birden fazla uzun vadeli semptomlara sahip olduğu bildirildi.

En yaygın görülen 5 belirti sırasıyla;

 • Yorgunluk (%58),
 • Baş ağrısı (%44),
 • Dikkat bozukluğu (%27),
 • Saç dökülmesi (%25)
 • Nefes darlığı (%24) olduğu açıklandı.

Ek olarak laboratuvar ve x-ray görüntülerinde de farklılıklar saptandı. Bunlar;

 • Anormal göğüs röntgeni/BT’si (%34)
 • D-dimer yüksekliği (%20)
 • NT-ProBNP yüksekliği (%11)
 • C-reaktif protein yüksekliği (%8)
 • Serum Ferritin yüksekliği (%8)
 • Prokalsitonin yüksekliği (%4)
 • Interlökin-6 yüksekliği (%3) olarak belirtildi.

Diğer görülen uzun dönem semptomlar ise solunum sistemi (öksürük, göğüs rahatsızlığı, pulmoner difüzyon kapasitesinde azalma, uyku apnesi ve pulmoner fibrozis), kardiyovasküler sistem (aritmiler, miyokardit), nörolojik sistem ve psikiyatrik bulgulara (demans, depresyon, anksiyete, dikkat bozukluğu OKB) ek olarak kulak çınlaması ve gece terlemesi gibi bulguların da uzun dönemde görüldüğü belirtildi.

TTB, yapılan bu araştırmayı Türk kamuoyu ile ‘Covid-19’un kalıcı etkilerinin boyutu, hastalığı önlemenin ne denli önemli olduğunu dolayısıyla aşının değerini bir kez daha göstermektedir’ notuyla paylaştı.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250617v2.article-info Erişim Tarihi: 29.08.2021 Saat: 12:05

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.