COVID-19 Pandemisinde Sağlıklı Emzirme Önerileri

0 5.486

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Dünyamızda ilk olarak 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlamış olan hastalık, 2020 yılının şubat ayında DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 2019 korona virüs hastalığı anlamına gelen Covid-19 olarak tanımlanmıştır. Hastalık ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olmakla birlikte ölümcül etkileri de bulunmaktadır.

Covid-19 hastalığının atlatılmasında en önemli etken güçlü bağışıklık sistemidir.

Günümüzde hastalığa karşı birden fazla aşı geliştirilmiştir. Hastalığı önlemenin en iyi yolu ise virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Ellerin sık sık yıkanması ve dezenfekte edilmesi, kalabalık alanlardan ve yakın temastan uzak durulması, kalabalık bir ortamda burun ve ağzın koruyucu bir maske ile kapatılması, bulunan ortamın sık sık havalandırılması ve dezenfekte edilmesi, öksürük ve hapşırma anında ağzın bir peçete veya dirseğin iç kısmı ile kapatılması hastalıktan korunmaya yardımcı olan bir halk sağlığı önlemidir.

Yenidoğanlarda da bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesindeki en büyük etken anne sütüdür.

Anne sütü yenidoğanın sağlığı için hem en iyi beslenme kaynağı hem de iyi bir antikor kaynağıdır. DSÖ ve UNICEF, emzirmenin doğumdan sonraki ilk bir saat içinde başlatılmasını ve ilk altı ay boyunca bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmesi ve emzirmenin uygun tamamlayıcı gıdalar ile iki yıla kadar sürdürülmesini önermektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin sağlanması gerekmektedir.

Emzirmenin de her koşulda sürdürülmesi son derece önemlidir. Ancak son zamanlarda pandemi maalesef kadınlarda anne sütü ile beslenmeye yönelik endişelere sebep oldu. Ancak DSÖ, UNICEF, CDC tarafından yayınlanan rehberler; pandemi sürecinde emzirmenin sağlıklı bir yol olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Farklı ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçlarında enfekte annelerden çocuklarına anne sütü ile bulaş durumu bildirilmemiştir. Hatta doğumdan kısa süre önce korona virüs olan ve emzirmeye başlayan anneler veya emzirirken enfekte olanlar annelerin vücuttaki antikor üretimini arttırmaktadır. Ve bu antikorlar da anne sütü ile bebeğe geçmektedir. Eğer hasta biri ile temaslı isek ya da kendimiz hastaysak belirli önlemler alarak emzirmeye devam etmeliyiz.

Peki, Emzirmede Koruyucu Önlemler Nelerdir?

  • Anne emzirme sırasında ağzı ve burnunu kapsayan bir maske takmalı,
  • Anne ile bebeğin teması sağlanmadan önce ve sonra 20 saniye boyunca eller sabun ve su ile yıkanmalıdır.
  • Dokunulan tüm yüzeyler rutin olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
  • Anne ve bebeğin teması en aza indirilmeli ve ortamın sık sık havalanması sağlanmalıdır.
  • Annenin bol sıvı tüketmesi, dengeli beslenmesi ve uykuya dikkat etmesi gerekmektedir.
  • Bebek beşiği ile anne yatağı arasında en az 2 metre mesafe olması gerekmektedir.

Ulusal aşı uygulamaları ve emzirmenin sürdürülmesi yenidoğan bağışıklığı için son derece önemlidir.

Emzirme bebeğin en temel ihtiyacı olan besinleri sağlamakta ve hayatı boyunca ihtiyacı olan bağışıklık sisteminin temelini oluşturmaktadır. Hastalığın ilerlediği ve hastanede yatmak zorunda olan annenin bebeğinden geçici olarak ayrılması durumunda ise annenin sağılmış sütü ile bebeğin beslenmesi devam ettirilmelidir. Ebeler olarak bizlerin anneleri pandemi koşullarında da olsak emzirmeye teşvik etmeliyiz. Güncel bilgiler ışığında annelerin bilgilendirmesini sağlamalıyız.

WHO (World Health Organization) – (29 Nisan 2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation. 18.12.2021 tarihinde erişim adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Altay, C., Sebirli, MF., Kaba, Ö., Kibar, BS., Gökçay, G. (2021). Severe acute respıratory syndrome coronavırus-2 antıgens and antıbodıes ın breast mılk. Journal of Istanbul Faculty of Medicine. 84(3),287-292. DOI: 10.26650/IUITFD.2021.928835 Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuitfd/issue/60571/928835

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) – (20 Ağustos 2021). Coronavirus disease (COVID-19): What parents should know 18.12.2021 tarihinde erişim adresi: https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know#advice-pregnancy.

WHO (World Health Organization) – (1 Haziran 2020). Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. 18.12.2021 tarihinde erişim adresi: www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks- at-the-media-briefing-oncovid-19.

Centers for Disease Control and Prevention Coronavirus Disease 2021 (COVID-19) – (22 Şubat 2021). 18.12.2021 tarihinde erişim adresi: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.

Zhu, H., Wang, L., Fang, C., Peng, S., Zhang, L., Chang, G., Xia, S., Zhou, W. (2020). Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 9(1):51-60. doi: 10.21037/tp.2020.02.06. PMID: 32154135; PMCID: PMC7036645. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32154135/

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.