COVID-19 Pandemisinde Çocuk İstismarına Yönelik Öneriler

0 4.651

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

“Dünya nüfusunun %42’sini çocuklar oluşturmaktadır.”

Çocuklar, yetişkinlere kıyasla kendi gelişimsel, sosyal-duygusal, ruhsal ve davranışsal gereksinimlerini bağımsız bir şekilde karşılayabilecekleri kaynaklara erişim konusunda deneyim ve beceri eksiklikleri yaşadıklarından pandemi gibi travmatik olaylardan önemli ölçüde etkilenen grupların başında gelmektedir.

Çocuk İstismar Ve İhmali Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Çocuk istismarı, çocuğun sağlıklı gelişimine, düşüncelerine, yaşantısına ve değerlerine zarar veren, fiziksel, cinsel veya duygusal kötü davranışı, maddi çıkarlar için çocuğun kullanılmasını içeren davranışlar bütünüdür .Çocuk istismarı kavramının ardından çocuk ihmali kavramı da büyük önem arz etmektedir.

Çocuk ihmali; çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin yerine getirilmemesi durumu ya da çocuğa bakmaktan sorumlu olan bakım vericinin bu görevini uygun şekilde yapmaması, çocuğun temel ihtiyaçlarına ve isteklerine kayıtsız kalması gibi, çocuğu ihmal etmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Çocuk ihmal ve istismarı çeşiti ne olursa olsun çocuğun hayatında geri dönülmez travmalar oluşturmakta ve çocuğun yetişkinliğinde de problemlere yol açabilmektedir.

Pandemi nedeniyle çocuklar ve aileleri sınırlı kaynakların olduğu evde, sınırlı bir alanı paylaşmak zorunda olup günlük bakım sorunları ile karşı karşıya kalır. Sınırlı alan, iş kaybı ve akıl hastalığı, ailede engelli birey varlığı veya tek ebeveynlik gibi risk faktörleri ailede yaşanan zorlukları arttırabilir. Bütün bu olgular, pandeminin ilk aşamasında artan aile içi şiddet ve artan çocuk istismarı hakkında bir dizi bildirim oluşturmaktadır.

Çocuk istismarı kısa ve uzun dönemde fiziksel, ruhsal ve sosyal sonuçları olan dünya çapında yaygın önemli bir sorundur ve fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik olarak dört şekilde sınıflandırılmaktadır:

Fiziksel istismar, bir çocuğa şiddet uygulama veya başka bir şekilde zarar vermekten kaynaklanan fiziksel yaralanma olarak tanımlanmaktadır. En sık rastlanan tür olmakla birlikte çocuklarda kötü muamelenin en görünür şeklidir. Burada özellikle, çaresiz, içe kapanım ve özgüvensizlik duygulanımı hakimdir.

Cinsel istismara uğrayan çocuklarda; asosyal davranış problemleri, okuldan uzaklaşma, cinsel davranışlar sergileme, vücutta yaralanmalar ve enfeksiyonlar görülebilir. Çocuğun maruz kaldığı cinsel istismar olayına yönelik acil tıbbi ve hukuki önlemler alınır. Aynı zamanda hem çocuğa hem ailesine profesyonel yönlendirmeler yapılır.

Duygusal istismar, bir çocuğun duygusal gelişimine veya değer duygusuna zarar veren davranış biçimlerine maruz kalmasıdır. Ebeveynler veya yetişkin bireylerin çocuğa karşı azarlama, küçümseme, hakaret ve tehdit etme, suçlama, yok sayma gibi davranımları duygusal istismar davranışlarından bazılarıdır. Bu davranış türevleri duygusal istismar varlığını, tanılanmasını ve fark edilmesini güçleştirmektedir.

Çocuğa yönelik uygulanan istismar türleri arasında , gelişimini engelleyebilecek işlerde ,haklarının ihlal edilerek düşük ücretli işgücü olarak çalıştırılması ise “ekonomik istismar” olarak tanımlanır.

Covid-19 Dönemi Ve Etkileri

COVID-19 pandemisinde sağlığı korumak en önemli amaçtır ancak bu sürecin insan sağlığına etkilerini farklı yönleriyle ele almak, oluşabilecek olumsuzlukları belirlemek ve çözüm üretmek pandemi sonrasında toplumsal olarak daha sağlam bir şekilde normalleşmek açısından önemlidir. Pandemi nedeniyle dünya genelinde toplumsal ve kurumsal anlamda değişim ve dönüşümler meydana gelmekte ve bu değişimsel süreç çocukları dolaylı veya doğrudan etkilemektedir. Buradaki asıl amaç oluşan veya oluşabilecek olumsuz tüm faktörleri en aza indirgemek, oluşmadan engellemek , oluşan olumsuz sonuçların ise kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlamak ve gerekli yardım merkezleri ile iletişim kurulmasına olanak sağlayarak müdahale edebilmektir.

Bilgilendirme ve Öneriler

  • Çocukta cinsel istismar şüphesi durumunda kolluk çocuk savcısının talimatı ile çocuğu en yakın Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) veya Üniversite Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezlerine (ÇKM) götürür.
  • Çocuğun maruz kaldığı cinsel istismar olayına yönelik acil tıbbi ve hukuki önlemler alınır aynı zamanda hem çocuğa hem ailesine profesyonel destek sağlanır.
  • Çocuk yardım hatları COVID-19’a adapte edilerek güçlendirilmeli
  • Sosyal mesafe tedbirlerine rağmen çocuklarla görüşebilen sağlık personeli, eczacı, polis gibi her bir uzman istismar ve ihmali tanımlayıp raporlama yükümlülüğü hakkında uyarılmalı
  • Ekonomik veya ruhsal problemler yaşayan aileler desteklenmeli
  • İhmal ve istismar risk faktörlerini azaltmaya yönelik hizmetler (bakım verenin ruh sağlığı, aile içi şiddet vb.) geliştirilmeli
  • Aile birliğini artıran, aile, çocuk ve toplumu destekleyen çocuk koruma hizmetleri sürdürülmeli ve geliştirilmeli
  • Aile temelli bakım sistemleri güçlendirilerek bakım evlerinin gereksiz kullanımı azaltılmalı

Kaufman, J, and Torbey, S. (2019). “Child maltreatment and psychosis”. Neurobiology of disease, 131, 104378. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2019.01.015

Acehan, S, Bilen, A, AY, M. O, Gülen, M, Avcı, A. ve İçme, F. (2013). “Çocuk istismarı ve ihmalinin değerlendirilmesi”. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 22 (4), 591-614.

Leeb, R. T, Lewis, T, and Zolotor, A. J. (2011). “A Review of Physical and Mental Health Consequences of Child Abuse and Neglect and İmplications for Practice”. American Journal of Lifestyle Medicine, 5 (5), 454-468. https://doi.org/10.1177/1559827611410266

Caron, F, Plancq, M. C, Tourneux, P, Gouron, R, and Klein, C. (2020). “Was child abuse underdetected during the COVID-19 lockdown?”. Archives de Pédiatrie, 27 (7), 399. https://doi.org/10.1016/j.arcped.2020.07.010

Fayaz, I. (2019). “Child Abuse: Effects and Preventive Measures”. The International Journal of Indian Psychology, 7(2), 871-884. https://doi.org/10.25215/0702.105

 

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.