Covid-19 Geçirenlerde Hafıza Kaybı ve Konsantrasyon Bozuklukları Gözleniyor

0 3.076

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Covid-19’un solunum yollarını etkileyen bir hastalık olduğu ve aynı zamanda solunum sistemine ciddi hasarlar verdiğini biliyoruz. Fakat yapılan yeni araştırmalar Covid-19 hastalığı geçirdikten aylar sonrasında bile halen bazı bilişsel bozuklukların görüldüğü belirtiyor.

Cambridge liderliğinde yapılan araştırmada uzamış Covid-19 hastalarında önemli derecede hafıza ve konsantrasyon bozuklukları yaşandığı gözlemlendi. Yapılan araştırmada Covid-19 sonrası bilişsel beyin haritasının çıkarmak hedeflenmekteydi.

Uzayan Covid-19 hastalarının;

  • %78’inde konsantrasyon zorluğu,
  • %69’unda bilinç bulanıklığı,
  • %68’inde unutkanlık,
  • %40’ında semantik akış bozukluğu (sözcükleri yanlış kullanma veya söyleme) durumu ortaya çıktı.

Ayrıca araştırma boyunca takip edilen hastalarda uzayan Covid-19 yaşayanların günlük hayatlarında aksamalar olduğu, yarısından çoğunun işlerinde uzun süre çalışamadığı ve hastalık nedeniyle üçte birinin işini kaybettiği dikkate değer bilgilerdi.

Yapılan diğer bir araştırma göre ise Covid-19 ile enfekte olan ve olmayanlar arasında “nesnel bilişsel farklılıklar” olduğu göze çarpıyor. Fakat, bu kalıcı bilişsel farklılıklara neyin neden olduğu tam olarak bilinemiyor. Araştırmacılar, kalıcı sistemik enflamasyonun bu durumun nedeni olabileceğini ve bunun içinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorlar.

Araştırmacılar; ‘’ “Covid-19 Hastası Olan” ve “Covid-19 Hastası Olmayan” grupları karşılaştırdığında; yaş, cinsiyet, ülke ve eğitim düzeyi kontrol edildiğinde bile Covid-19 enfeksiyonunun hafıza performansı üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olduğunu saptadı. Ayrıca Covid-19 hastalığı ile düşük hafıza performansı arasında tutarlı bir ilişki tespit etti.

Yapılan araştırma, Covid-19 ile enfekte olan ve olmayanlar arasında “nesnel bilişsel farklılıklar” olduğunun vurgusunu yapıyor.

Guo, P., Benito Ballesteros, A., Yeung, S. P., Liu, R., Saha, A., Curtis, L., … & Cheke, L. G. (2022). COVCOG 1: Factors Predicting Physical, Neurological and Cognitive Symptoms in Long COVID in a Community Sample. A First Publication From the COVID and Cognition Study. Frontiers in Aging Neuroscience, 123.

Guo, P., Benito Ballesteros, A., Yeung, S. P., Liu, R., Saha, A., Curtis, L., … & Cheke, L. G. (2022). COVCOG 2: Cognitive and Memory Deficits in Long COVID: A Second Publication From the COVID and Cognition Study. Frontiers in Aging Neuroscience, 204.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.