Çocuklarda Şematik Dönemin (7-9 Yaş) Özellikleri Nelerdir?

0 220

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Şema, çocuğun çizdiği objenin gerçek objeye benzerliğinin bulunduğu bir çizimdir.

Bu dönem çocuk, resimlerindeki temsili şekilleri objelerle sınırladığında (‘bu ağaç’, ‘bu bir adam’ şeklinde), resminde oldukça net bir şema görebiliyoruz.

Bu dönemde yaşında ki çocuklar etraflarındaki görsel etkilenmelerin bolluğuna rağmen, özgürce ve sanata kendi kişisel keşifleri olarak bakarlar. Kendilerine ait şema oluştururlar.

‘’Bir objenin şemasını, çocuğun sonuçta ulaştığı kavramla o obje hakkındaki bilgisi temsil etmektedir”

Şöyle söyleyebilirim ki; çocuğun bir şema yaratması için, doğadaki objelerin benzerlerini yapması yeterli değildir.Çocuğun geliştirdiği şema kendine ait olmalıdır.

Bu dönemde çocuklar figürlerde yavaş yavaş ayrıntıya girmektedirler. “Resimde sadece baş, gövde, kollar ve bacaklar olmamalı; gözler, burun, ağız gibi organlar da bulunmalıdır. Ayrıca bu yaşta gözlerin burundan, burnun da ağızdan farklı olması, boyun ve saçların çizilmesi beklenir.

Genellikle çocuk, resmine eller hatta parmaklar ve ayaklar için ayrı ayrı semboller ekler. Çoğunlukla gövde yerine elbise çizerler.

Şemaların bir diğer özelliği iki göz ve yan burun gibi semboller kapsayan önyüz ve profilin karışımı olabilir.

Bazı şemalar da profil yüz ve cepheden yapılmış bir beden resminden oluşabilir. Şemalar geometrik şekilleri de içerirler. Bu şekiller bütünden ayrıldıklarında anlamlarını kaybederler. Bazen ovaller, üçgenler, kareler, daireler, dikdörtgenler ya da düzensiz şekiller vücut şeması için kullanılır, aslında bütün bu şekiller, kolların, bacakların ve giysilerin yerine kullanılmaktadır.

Kendilerini sosyal bir varlık olarak görmeye başlayarak, resimlerinde okul, aile gibi konuları işlerler, grup çalışmalarından çok hoşlanırlar.Ayrıca bu dönem de çocukları okul öncesi eğitiminden  sonra okul yaşamına geçmektedirler.

Okula başlamaları ile çocuklar okumayı, yazmayı öğrenirler; bu öğrendiklerini resimlerinde yansıtmaya ve duygularını anlamdırmaya başlarlar.

Bu dönemde çocuklarının, çevrelerine karşı meraklı olduklarını ve resimlerinde çokça hayal güçlerinden faydalandıklarını belirtmek isterim.

Değerli ebeveynler, şematik dönemde çocuğunuzun yapmış olduğu resimleri eleştirmeden, kendini rahat ifade hissetmesi için ortam hazırlayarak onun bu konuda gelişimine katkıda bulanabilir, özgürlük ve özgünlük duygusunu geliştirebilirsiniz.

Karaca, Gülçin; (2011), 5-8 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Stereotip (Klişe Resim) Kullanımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Geçen, Fahrettin (2018); Çocuğun Gelişim Basamaklarına Göre Figürleri Ele Alma Biçimleri, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.