Çocuklarda Çizgi Gelişimi Becerisi Yaratıcılıklarını Geliştirir Mi?

0 122

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Okul öncesi dönemde resmin önemi büyüktür. Okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirdiği, çocuğun kendi dünyası ile ilgili gelişen fikirlerini ve kişisel deneyimlerini yansıtabilecek bir dizi sembolleri açığa çıkardığı, hem kendisi hem de çevresiyle barışık insanlar olarak yetişmelerini sağladığı, için iyi bir sanat eğitiminden geçirilmeleri önemli görülmektedir.

Bilim adamları, sanat eğitimcileri ve kuramcıları yaratıcılık hakkında pek çok araştırma yapmış ve yaratıcılığı tanımlamaya çalışmışlardır.

Kısaca yaratıcılık, var olanı kabullenip uygulamak değil, yeni keşifler ve deneyimler demektir.

Yaş grupları gereği, okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında olan çocuklar, yeniliklere açık, öğrenmeye hevesli, yeni keşif arayışında olurlar. Bu özellikler yaratıcılığın tanımına da uymaktadır.

Okul öncesi dönemi çocukları yetişkinler gibi orantılı çizimlerini yapamazlar. Çocuklar için oran, öneme göre şekillenir. Gördüklerini çizimlerinde kullanmaktan çok, düşündüklerini ve bildiklerini resimlerinde kullandıkları görülmektedir.

Çocukları bu dönemde kısıtlamamamız gerektiğini ve özgün ürünler çıkarabilmeleri için fırsat vermemiz gerektiğini düşünüyorum.

Bu dönemde, boyama kitapları gibi yetişkin standartlarını onlara yüklememek ve kendi ifadelerini kısıtlamamak gerekmektedir. Boyama kitaplarının çocukların yaratıcılıklarının geliştirmediği birçok çalışma ile ortaya koyulmuştur.

Boyama kitapları, hazır verilmiş resimlerin içinin çocuk tarafından boyandığı kitaplardır. Bu kitaplara sahip olan çocuk hazır nesneleri boyayacak, resmedilen nesneleri ve durumları değişmez klişeler halinde algılayacak, dolayısıyla sanatsal yaratma, özgün olma heyecanını hiçbir zaman hissetmeyecektir.

Boyama kitaplarının tümden zararlı olduğunu düşünmemekle birlikte, çocuğun resim zevkinin gelişmesi açısından sınırlayıcı bir yanının da var olduğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü sonuç olarak, boyama kitaplarındaki resimler ne bir öyküyü görsel olarak anlatan resimlerdir ne de kendi başına anlatım amacı taşıyan resimlerdir.

Resim çocukların kendilerini anlatma biçimidir ve onları anlamak istiyorsak o çizgilerdeki anlamları da önemsemeliyiz, boyama kitaplarında ziyade özgür resimler yapmalarını sağlamalıyız.

Karaca, Gülçin. (2011). 5-8 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Stereotip (Klişe Resim) Kullanımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Karaman ,Yıldız, Köksal Akyol, Aysel (2011); Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Yaptıkları Resimlerde Oyuncak Çizimlerinin incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.