Çocuklarda Çizgi Gelişimi Becerisi Çocukların Algısını Geliştirir Mi?

0 126

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Çocuklar resmi, sadece içsel deneyimlerini ve algılamalarını tamamlamak için değil, dış dünya deneyimlerini ve algılamalarını kendileriyle ve toplumla olan ilişkilerini anlayıp onaylamalarına yardımcı olan duygularını dışa vurmak için kullanırlar.

Bu dönem algı gelişiminin büyük bir kısmının tamamlandığı yaş grubudur.

3-7 yaşları arasında hızlı bir gelişim gösteren görsel algı, doğru görme veya ayırt edebilme yetisi ile sınırlı değildir. Görsel algı, çocuğun gördüğünün benzerliklerini, farklılıklarını tanıma, eşleştirme, anlama, kavrama ve yorumlama becerisidir.

Görsel algısının gelişmesi çaba gerektiren bir süreçtir.

Görsel algı, çocukların bir nesnenin ya da doğadaki varlıkların niteliklerine odaklanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu durum çocuklarda, neyi, hangi özellikleri görmeleri gerektiği konusunda öğrenme sağlamaktadır. Görsel algılama becerisi, çocukların anlama biçimlerine yardım etmekle birlikte öğrenme ve ifade gücünü de geliştirmektedir.

Görsel algılama sorunu yasayan çocuklarda;

  • Şekil-zemin ilişkilerini anlamada zorluk,
  • Görsel ayrımlaştırma ve görsel hafıza sorunları,
  • Yazı ve çizimlerde bozukluk,
  • Mekân algısı problemleri görülmektedir.

Bu duruma paralel bir diğer görüş ise çocukların görsel algı becerilerinde olan herhangi bir eksikliğin çocukların tüm yaşam becerileri ile akademik becerilerini olumsuz yönde etkilediği yönündedir.

Şöyle ifade edebilirim ki; görsel algı, motor koordinasyon ve görsel motor bütünleştirme becerilerinin doğru bir şekilde değerlendirildiğinde çocukların gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenebilmeleri açısından da büyük önem taşımaktadır.

Şener, Gönül (2018); Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar, MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi

Filiz, Sevil Büyükalan, Cancan, Derya Aysun, Çelik, Filiz Kansu (2018); Suriyeli Çocukların Suriye’ye Bakış Açılarına İlişkin Resimlerinin Analizi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.