Çocuklar Neden İhmal Ve İstismar Ediliyor?

0 5.472

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Merhaba sevgili okurlar,

Öncelikle bu konuyu ele almamın başlıca sebebi dünyada çocuklara yönelik ihmal ve istismar olaylarının artma eğilimi gösteriyor olması. Sonrasında ise bu konuyla ilgili toplum bilinci geliştirerek, yarının gelecekleri olan çocukların sağlıklı, huzurlu ve güvenli çevrelerde büyümelerini, gelişmelerini sağlamak esas amacımız olmalı.

Fiziksel, ruhsal ve biyolojik olarak gelişimini henüz tamamlamamış olan 0-18 yaş grubuna çocuk adını veriyoruz. Bu yaş grubunun yetişkinlik dönemi yaşantısının sağlıklı bir şekilde şekillenebilmesi için gelişim, değişim çağlarının etkili, sağlıklı biçimlerde geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yazımda çocuklarının güvenliklerini, fiziksel, biyolojik ve ruhsal özelliklerini önemli derecede etkileyen ihmal ve istismar konusuna değineceğim. Şimdiden tüm okurlara keyifli okumalar dilerim.

Dünyada her yıl yaklaşık 40 milyon çocuğun istismara maruz kaldığı tahmin edilirken, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerde ciddi sayıda vakanın yaşanması dikkat çekiyor. (Anadolu Haber Ajansı, 2019)

Yazıma ihmal ve istismar terimlerini tanımlayarak başlamak istiyorum. Gelin hep birlikte bu kavramlara göz atalım.

Çocuk İhmali; 0-18 yaş grubu içerisinde bulunan çocukların bakmakla yükümlü oldukları kişiler tarafından fiziksel, ruhsal, biyolojik ve ekonomik açıdan gereken ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin karşılanmamasıdır.

Çocuk İstismarı; 0-18 yaş grubu içerisinde bulunan çocukların bakmakla yükümlü oldukları, akrabaları ya da tanımadıkları kişiler tarafından fiziksel, ruhsal ve biyolojik açıdan zarara uğratılması, kazara olmayan durumlar içerisinde bulunarak çocukların gelişimlerinin engellenmesi ve aksatılmasına denilmektedir.

Çocuklara yönelik istismar; fiziksel, duygusal ve cinsel istismar olmak üzere farklı şekillerde görülmektedir. Çocuklara uygulanan istismarın çeşidi ne olursa olsun gelişim dönemi içerisinde bulunan çocuklar için yıkıcı, zorlayıcı durumlara en önemlisi travma durumlara yola açabilmektedir.
İstismar; yalnızca aile üyeleri tarafından olmamakla birlikte akraba, arkadaş, komşu ya da hiç tanınmayan biri tarafından da uygulanabilmektedir. Burada birey olarak çocuklara düşen görevler kadar aile üyelerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çocuk yetiştirmek bir sanattır ve bu sanatı en iyi icra edecek olanlar anne ve babalardır.

Çocuklara yönelik ihmal ise; daha çok çocuklara bakmakla yükümlü oldukları kişiler tarafından uygulanmakla birlikte fiziksel, biyolojik, ekonomik ve psikolojik olarak eksik, mahrum bırakarak ihtiyaçlarının karşılanmamasıyla görülmektedir.

Toplumda çocuklara yönelik görülen ihmal ve istismar olaylarının sebeplerini esas olarak aile oluşturuyor olsa da toplum ve toplumun getirdiği bilinç de fazla miktarda etkilemektedir.

Çocukların İhmal ve İstismar Edilmesinin Başlıca Sebepleri;

  • Ebeveyn ve çocuk ilişkilerinin sağlıksız, kopuk olması,
  • Ekonomik yetersizlikler, işsizlik sorunları,
  • Çocukları koruyan yasaların eksikliği,
  • Kontrolsüz ve dikkatsiz internet kullanımı,
  • Sosyal destek sistemlerinin eksik kalması,
  • Çocuklara verilen değer ve önemin az olması,
  • Toplumsal eşitsizlikler ve ayrımcılıklar
  • İstenmeyen veya ilgisiz büyüyen çocuklar

Çocuklara yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi anlamında öncelikle erken tanılama, bilinçlendirme ve koruma yapılarak adımlar atılmalı, sonrasında ise çocukların yaşam kalitelerinin arttırılması, gelişim dönemlerini daha sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için gereli adımların atılması gerekmektedir. Bu aşama da topluma düşen görevler kadar geliştirilen kanun tasarıları ve yasalarla da çocuklar korunarak, geleceğin ışıkları olacak bireylerin sağlam temellerle büyümeleri sağlanacaktır.

Geleceğe umutla, heyecanla bakan çocukların yetişmesi, yetiştirilmesi dileğim ve umudumla tüm okurlara sağlık, huzur dileyerek yazımı Özdemir Asaf’ın şu dizeleriyle sonlandırıyorum.

“Öyle bir ilkyaz ol ki korkut yaprakları,

Öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları,

Sararıp dökülürken güz rüzgârlarında

Ardında savrulsunlar, unut yaprakları.

Sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde onlar

Seninle yeşerdiler, seninle soldular..

Olsunlar senden sonra da umut yaprakları.”

Kaytez , Yücelyiğit & Kadan, Çocuğa Yönelik İstismar ve Çözüm Önerileri, Eurasian JHS 2018;1(1):18-24.

Aktay M., İstismar ve İhmalin Çocuk Üzerindeki Etkileri ve Tedavisi, Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD), 2020; 1(2):169-184.

Çocuk İhmal ve İstismarı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı, 2019.

Çocuk İhmali ve İstismarı İçin Hazırlanmış Bilgilendirme Kılavuzu, Sarıkaya Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 2016.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.