Çocuk İstismarının Medyada Yansıması Ve Ebeveynlere Düşen Sorumluluklar

0 154

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Son yıllarda çocuğa yönelik cinsel istismar haberleri yazılı ve görsel basında oldukça fazla yer almaktadır. Etki alanı oldukça geniş olan medyanın bu konuya bakış açısı oldukça önemlidir. Bunun yanında çocuk, çocuk hakları ve medya kavramları oldukça geniştir. Medyanın çocuğa bakış açısı ve ilgisi, çocuğun medyaya erişimi konuları olarak iki grupta ele alınmalıdır.

2019 yılındaki bir çalışmada gazete başlıkları analizine göre; çocukların medya tarafından sessiz, edilgen, mağdur ve dolaylı bir şekilde kurban olarak temsil edildikleri, her dört gazeteden birinin çocuk tecavüzü gibi ifadeleri doğrudan kullandıkları ve cezalara vurgu yapıldığı gözlenmiştir.

Burada çarpıcı nokta çocuğun, sessiz ve suskun olduğunun vurgulanmasıdır. Çocuğu pasif gösteren yaklaşımlar sorunları beraberinde getirmektedir. Medyanın istismarın sonlanmasında katkıda bulunacağı gerçeği doğrudur. Ancak medya bu görevini yaparken özenli davranmamaktadır.

Bir diğer problem de çocukların medya araçlarına kolayca ulaşmasıdır. İnternet ne kadar sanal bir yer olarak görülse de aslında gerçek yaşamda olduğu gibi hem fırsatları hem de riskleri barındırmaktadır.

Çocuklar internetten, gazeteden, televizyondan, radyodan gelen yüzlerce enformasyonu analiz edebilmeli, kendisi yeni mesajlar oluşturabilmeli, tehditleri ve riskleri medya okuryazarlığı eğitimi ile algılayabilmelidir. Bu noktada çocuklara verilecek medya okuryazarlığı eğitimi büyük önem taşımaktadır. Medya okuryazarlığı ile bilinçlenen çocuklar, internette nelerin fırsat, nelerin kendileri için risk ve tehdit içerdiğini tahmin ederek hareket edecektir.

Aileler de bu konuda eğitilmeli ve sosyal medya kullanımı hakkında bilinçlendirilmelidir. Bir kısım çocuk pornografi sitelerinde kullanılan resimlerin ailelerin sosyal medyada paylaştıkları resimlerin olduğu saptanmıştır.

Aileler cinsel konuları tabu olmaktan çıkarmalı ve çocuklarla gerekli, doğru bilgileri paylaşabilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, sağlıklı ve doğru iletişim her sorunu çözecektir.

Karahisar T. (2014). İnternette Çocukları Bekleyen Riskler ve Medya Okuryazarlığı, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDA,(4)4.

Korkmaz, M., Saçan, S., Yücel, A. S., Gürkan, A., Kırık, A. M.(2015). Çocuk İstismarı Ve Cinsel İstismarın Önlenmesinde Medyanın Rolünün İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi,(3)2.


Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.