Çocuk İhmali Nedir Ve Çocuklara Karşı Yapılan Aktif – Pasif İhmal Nasıl Anlaşılır?

0 4.699

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Sağlık Bakanlığı’na göre çocuk ihmali, çocuğun temel gereksinimi olan beslenme, barınma, sağlık, giyim korunma ve gözetim ihtiyaçlarının kendisine bakmakla yükümlü kişilerce karşılanmaması olarak ifade edilmektedir.

Çocuk İhmali Nedir?

Çocuk ihmali, anne ya da babanın çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamayarak çocuğu ihmal etmesidir.

Çamurdan (2000)’a göre dünyada çocuk nüfusunun %1–2’si ihmal edilmektedir. Tüm istismarların yaklaşık %48- 63’nün de ihmal ile birlikte olduğu düşünülmektedir.

Çocuk ihmali çocuğun hem fiziksel hem de psikososyal gelişimine zarar verebileceği için önemli bir sorundur.

Çocuk ihmali (neglect) veya pasif çocuk istismarı ana-baba veya bakıcıların çocuğun iyi yetişmesi, iyi durumda olabilmesi için gerekli temel gereksinimlerini örneğin bakım, koruma, beslenme, giyim, tıbbi bakım ve eğitimini ihmal edilmesidir.

İhmal ana-baba ya da bakıcının çocuğa bakma ve koruma yükümlülüklerini gereğince yerine getirmemeleri sonucu ortaya çıkar. Çocuğun beslenme, barınma, giyim, hijyen, oyun, eğitimi, güvenlik ve sağlık hizmetini sağlama görevinin reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir.

Aktif ve Pasif İhmal Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

Fiziksel ya da duygusal sağlığa bilinçli ve isteyerek zarar verildiği taktirde “AKTİF” (buluntu bebeklerde olduğu gibi); bilgisizlik, olanaksızlık, umursamazlık gibi nedenlerle oluşursa “PASİF” çocuk ihmalinden söz edilir.

Çocuk ihmali olarak görülen davranışların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri son yıllarda yapılan araştırmalarla ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bulgulara göre; çocuklarına karşı ilgisiz, sevgi ve şefkatten yoksun ya da onları açık bir şekilde reddeden annelerin ve babaların çocuklarının üçte biri suça itilirken; bu biçimde davranmayan anne ve babaların çocuklarının onda birinin suça itildiği ortaya çıkmıştır.

Başka bir araştırma sonucuna göre erkek çocukların suçluluğuna, anneden çok babaların katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Yine başka bir araştırma sonuçlarına göre “evden kaçma”, çocuğun yetersiz toplumsallaşmasına yol açan ana baba davranışlarına karşı antisosyal olarak nitelendirilebilecek bir davranıştır.

Reddeden, ihmal eden, aşırı kısıtlayan, ilgisiz ana baba davranışları arasında sıkı ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca çocuk ihmali sonucunda açlık, hipotermi ya da donma nekrozlarının görüldüğü tıbbi araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Bu tür vakaların ölümle sonuçlanabildiğini belirlemiştir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.