Cinsiyet Değiştirme: Kimlik Keşfi ve Kişisel Dönüşümün Yolculuğu

0 3.024

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Cinsiyet değişikliği konusu ülkemizde oldukça tartışılan bir konudur.

Türkiye gibi pek çok ülkede, cinsiyet değişikliği veya cinsiyet geçişi sürecindeki bireylerin hakları, toplumsal kabulü ve yasal düzenlemeleri hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kişiler, cinsiyet değişikliğinin doğal cinsiyetin reddi olduğunu veya ahlaki, dini veya toplumsal normlara aykırı olduğunu düşünmektedir.

Elbette bu tartışmalarda, toplumsal normlar, dini inançlar, kültürel değerler, tıbbi etik konuları ve insan hakları gibi çeşitli faktörler etkili olmaktadır.

Türkiye’de, cinsiyet değişikliği sürecindeki bireylerin yasal tanınması ve hakları konusunda yasal düzenlemeler yapılarak cinsiyet değişikliği sürecini takip eden bireylere, yasal cinsiyet tanınması ve bu sürecin sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi haklar tanınmıştır. Bu süreç, cinsiyet uyum ameliyatı ve hormonal tedavileri içerebilen uzun bir süreci kapsamaktadır.

Cinsiyet değiştirme, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’un 40. maddesi hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme göre; cinsiyet değiştirmek isteyen kimse mahkemeye şahsen başvurarak cinsiyetinin değiştirilmesini talep edebilecektir.

Mahkeme bu istem karşısında cinsiyet değişikliğine izin verebilmek için;

  • istem sahibinin 18 yaşını doldurmuş olmasını,
  • evli olmamasını,
  • transseksüel yapıda olup cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve
  • üreme yeteneğinden sürekli olarak yoksun bulunduğunu bir eğitim araştırma hastanesinden alınacak resmi bir sağlık kurulu raporuyla belgelemiş olması şartları bulunmaktadır.

Erkekten kadına dönüşümü sağlayan ilk cinsiyet değiştirme ameliyatı, 1950 yılında Danimarkalı Doktor Christian Hamburger tarafından gerçekleştirilmiştir ve George Jargensen Christine Jangensen olmuştur.

Cinsiyet ve cinsiyet kimliği, farklı kavramlar olup birbirinden ayrılmış anlamlara sahiptir.

Cinsiyet, biyolojik ve fizyolojik özelliklere dayanan bir kavramdır. Genellikle erkek veya kadın olarak sınıflandırılır. Biyolojik olarak, cinsiyet, üreme organları, kromozomlar ve hormonal yapı gibi faktörlere dayanır. Yani, bir kişinin doğuştan erkek veya kadın olarak sınıflandırılmasında biyolojik faktörler belirleyici olur.

Cinsiyet kimliği ise kişinin kendi kendine hissettiği ve tanımladığı cinsiyetin psikolojik ve duygusal yönünü ifade eder. Cinsiyet kimliği, kişinin kendini erkek, kadın, her ikisi olmayan veya farklı bir cinsiyet kimliğiyle tanımlamasını içerir. Yani, bir kişinin cinsiyet kimliği, toplumun ona atadığı cinsiyetle veya biyolojik cinsiyetiyle uyuşmayabilir. Örneğin, bir kişi doğuştan kadın olarak atanmış olsa da kendini erkek olarak tanımlayabilir.

Cinsiyet ve cinsiyet kimliği arasındaki ayrım önemlidir, çünkü cinsiyet, biyolojik faktörlere dayanırken cinsiyet kimliği, kişinin iç dünyasında şekillenen bir kavramdır. Cinsiyet kimliği, bir kişinin kendini ifade etme şekli, kimlik duygusu ve toplumsal rollerle ilişkisiyle ilgilidir.

Her bireyin cinsiyet kimliği benzersizdir ve kişinin kendi kimliklerini tanımlama hakkı vardır. Bu nedenle, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimden ve cinsiyetten ayrı bir kavram olarak değerlendirilir.

Kişiler Neden Cinsiyet Değiştirmek İsterler?

Cinsiyet değiştirme süreci, bireylerin doğdukları cinsiyete karşı hissettikleri uyumsuzluğu ifade eder. Bu süreç, cinsiyet kimlikleriyle uyumlu bir yaşam sürmek isteyen bireyler için önemli bir adımdır. Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde, cinsiyet değiştirme süreci bireylerin kimliklerini keşfetme, cinsiyet uyumu sağlama ve psikolojik iyilik halini elde etme sürecini içerir.

Bir insan neden cinsiyetini değiştirmek ister sorusuna yanıt vermek karmaşık olabilir, çünkü bir insanın cinsiyet değiştirmek istemesinin birçok nedeni olabilir.

1. Cinsiyet Kimlik Uyuşmazlığı

Cinsiyet değiştirme isteğinin en temel nedeni, bireyin doğuştan atandığı cinsiyetle cinsiyet kimliği arasında uyumsuzluk yaşamasıdır. Birey, içsel olarak kendini karşı cins olarak hisseder ve kendini gerçek cinsiyet kimliğiyle tanımlamak ister. Bu uyumsuzluk, cinsel kimlik, rol ve ifade biçimleriyle ilgili olabilir.

2. Toplumsal Kabul ve İç Huzur

Cinsiyet değiştirmek isteyen bireyler, kendilerini doğru cinsiyet kimlikleriyle ifade ederek toplumsal kabul ve iç huzur arayışındadır.

Kendi cinsiyet kimlikleriyle yaşadıklarında, diğer insanlar tarafından daha iyi anlaşılmak ve kabul edilmek isteyebilirler.

3. Psikolojik Rahatlama

Cinsiyet kimlik uyumsuzluğu, bireylerde ciddi psikolojik sıkıntılara neden olmaktadır. Bu durum, depresyon, anksiyete, özgüven eksikliği, intihar düşünceleri gibi psikolojik sorunlarla ilişkilendirilebilir.

Cinsiyet değişimi süreci, bireylerin cinsiyet kimlikleriyle uyumlu bir şekilde yaşama ihtiyacı ve içsel deneyimleriyle uyum sağlama arzusundan kaynaklanabilir. Bu süreç, bireylerin kendilerini daha uyumlu ve otantik hissetmelerini sağlayabilir ve cinsiyet disforisi olarak adlandırılan psikolojik bir rahatsızlığı hafifletebilir ve bireye daha fazla huzur ve memnuniyet sağlayabilir.

Cinsiyet disforisi, bir kişinin doğuştan atandığı cinsiyetle kendini tanımladığı cinsiyet arasındaki uyumsuzluk hissi ve rahatsızlığıdır. Cinsiyet disforisi yaşayan bireyler, cinsiyet kimlikleriyle uyumlu bir şekilde yaşamak için cinsiyet değiştirme sürecini tercih edebilirler. Bu süreç, hormon tedavisi, cinsiyet uyum ameliyatı ve psikososyal destek gibi farklı aşamaları içermektedir.

4. Kendini Gerçekleştirme ve Özgünlük

Cinsiyet değiştirme, bireyin kendi gerçek benliğini ortaya koymasını ve özgün bir yaşam sürmesini sağlayabilir. Birey, cinsiyet kimlik uyumunu gerçekleştirerek kendisiyle uyumlu bir şekilde yaşayarak daha mutlu ve tatmin olmuş hissedebilir. Kendi özgün kimliğini ifade etmek ve yaşamını daha anlamlı kılmak isteyebilir.

5. Cinsel ve Duygusal İlişkiler

Cinsiyet değiştirme, bireyin cinsel yönelimiyle daha uyumlu olmasını sağlayabilir. Örneğin, bir erkekten kadına dönüşüm geçiren bir birey, cinsel ve duygusal olarak kadınlara daha çekim duyabilir ve kendini daha uyumlu bir ilişki içinde bulabilir.

6. Toplumsal ve Hukuki Haklar

Cinsiyet değiştirmek, bireye doğru cinsiyet kimliğiyle toplumsal ve hukuki haklardan tam olarak yararlanma imkanı sağlayabilir. Örneğin, ad ve cinsiyet değişikliğiyle resmi belgelerde doğru kimliği yansıtabilir ve cinsiyet uyum sürecinde haklarını koruyabilir.

7. Dış Görünüm Uyumu

Cinsiyet değiştirmek isteyen bireyler, fiziksel görünümlerinde kendilerini daha uyumlu hissetmek isteyebilirler. Örneğin, bir kadından erkeğe dönüşüm yapmak isteyen bir birey, bedensel özelliklerinin erkeksi bir görünüme sahip olmasını isteyebilir. Cinsiyet değiştirme operasyonları ve hormon tedavileri, bu dış görünüm uyumunu sağlamak için kullanılan yöntemlerdir.

8. İfade Özgürlüğü

Cinsiyet değiştirme, bireye kendini ifade etme özgürlüğü sunar. Birey, doğru cinsiyet kimliğiyle kendini daha rahat ifade edebilir, kıyafet seçimi, saç stili, makyaj gibi unsurlarla kendi özgünlüğünü yansıtabilir ve istediği gibi yaşayabilir.

Bu nedenler, bireylerin cinsiyet değiştirmek istemesinin altında yatan yaygın motivasyonlar arasındadır. Her bireyin deneyimi ve motivasyonu farklıdır ve bu nedenlerin kombinasyonu veya başka nedenler de söz konusu olabilir. Kişisel bir karar olduğu için herkesin kendi deneyimlerine ve tercihlerine saygı gösterilmesi önemlidir.

Grant, J. M., Mottet, L. A., & Tanis, J. (2011). National Transgender Discrimination Survey Report on Health and Health Care. National LGBTQ Task Force.

Bockting, W. O., Miner, M. H., Swinburne Romine, R. E., Hamilton, A., & Coleman, E. (2013). Stigma, mental health, and resilience in an online sample of the US transgender population. American Journal of Public Health, 103(5), 943-951.

Gorin-Lazard, A., Baumstarck, K., Boyer, L., Maquigneaux, Gechter, A. M., Penochet, J. C., Pringuey, D., Albarel, F., & Morange, I. (2019). Is Transition-Related Surgery the End of the Road? A Comprehensive Psychosocial Evaluation of Transgender Women Candidate for Gender-Affirming Surgery. The Journal of Sexual Medicine, 16(6), 910-919.

Testa, R. J., Habarth, J., Peta, J., Balsam, K., & Bockting, W. (2015). Development of the Gender Minority Stress and Resilience Measure. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 2(1), 65-77.

Reisner, S. L., Conron, K. J., Tardiff, L. A., & Jarvi, S. (2014). Beyond bathroom bills: The impact of US state legislations on transgender people’s mental health. Journal of Homosexuality, 61(12), 1727-1744.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.