Belirti ve Bulgular

Belirti ve bulguları içerir.

A

Ağız Kuruluğu

Ateş

Asfiksi (Boğulma)

Agresyon (Sinirlilik)

Ağrı

  • Baş Ağrısı, Karın ağrısı, Sırt / Bel Ağrısı, 

Apse

B

Bulantı

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Burun tıkanıklığı

Burun kanaması

C

Ç

Çarpıntı

Çift görme

Çomak parmak

D

Dalma ile ilgili sorunlar ( Basınç değişiklikleri )

Dehidratasyon

Dışkıda kan görülmesi (Bkz. Melena, Hematemez )

Diyare

Dispne (Nefes Darlığı)

Disfaji

Dismenore

Dispepsi

Dizüri

Dikkat eksikliği

Donma

Donukluk hali

Döküntü

E

Ense sertliği

F

Fekal inkontinans

G

Göğüs Ağrısı

Görme bozukluğu

Görme kaybı

Göz Kuruluğu

Göz Yorgunluğu

Ğ

H

Halsizlik

Hematokezya / Rektal kanama

Hematüri

Hemoptizi

Hışıltılı solunum ( Bkz. Wheezing )

Hipertansiyon

Hipotansiyon

Hipotermi

Hipertermi

Hirsutizm

Hiperaktivite

Hiporaktivite

Horlama

I

İ

İshal

İdrar retansiyonu

İmpotans

İnfertilite (Erkek)

İnfertilite (Kadın)

İnmemiş testis

İntihar ve intihar düşüncesi

İşitme bozukluğu

İştahsızlık

J

Jinekomasti

K

Kusma

Kabızlık

Kalpte üfürüm

Kanama eğilimi

Karın ağrısı

Karında kitle

Kas güçsüzlüğü

Kas Kaybı (Sarkopeni)

Kas iskelet sistemi ağrıları (bel, boyun, sırt, kalça ve ekstremite ağrısı)

Kaşıntı

Kırmızı göz ( Bkz. Gözde kızarıklık )

Kilo artışı / fazlalığı

Kilo kaybı

Kladikasyo intermittant

Kulak Çınlaması

L

M

Meme akıntısı

Memede kitle

Melena

Hematemez

N

Nefes Darlığı (Dispne)

O

Ö

Öksürük 

  • Öksürük Nöbeti
  • İç Çekmeli Öksürük

Ödem

P

Parezi, paralizi

Pelvik ağrı

Peteşi, purpura, ekimoz

Polidipsi

Poliüri

Pollaküri / Noktüri

Puberte bozuklukları ( Erken ‐ geç )

Pupil değişiklikleri

Q

R

S

Soğuk Algınlığı

Saç dökülmesi

Sarılık

Senkop

Ses kısıklığı

Siyanoz

Sinirlilik ( Bkz. Agresyon )

Stridor

Ş

Şaşılık

T

Terleme değişiklikleri

Tetani

Tenesmus

Tinnitus

Tremor

U

Unutkanlık

Uyku İle İlgili Sorunlar

Ü

Üretral akıntı

Üriner inkontinans

V

Vajinal Akıntı

Vajinal kanama (Gebelikte, postpartum, post menopozal, diğerleri)

Wheezing ( Bkz. Hışıltılı Solunum )

X

Y

Yabancı cisim (Yutma / aspirasyon / kulak / burun)

Yanık

Yükseklik ile ilgili sorunlar (Basınç değişiklikleri)

Z