Bağımlılıklar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

0 3.222

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Madde ile ilişkili bozukluklar ve psikiyatrik bozukluklar bir arada seyredebilmektedir. Ruhsal bozukluğu olan bireyler kendi kendini tedavi etme amacıyla madde kullanabileceği gibi, madde bağımlılığı nedeniyle de ruhsal bozukluklar gelişebilmektedir.

Madde bağımlılığı, tıbbi sorunların yanı sıra iş gücü kaybı, mesleki problemler, evsizlik, toplumsal ve kişilerarası problemler gibi birçok sorunu beraberinde getiren ciddi sorunlardan biridir.

Düşük benlik saygısı;

  • kişilerarası sosyal ilişkilerde içe çekilme ya da bağımlı ilişkiler sergileme,
  • duygularını aktaramama,
  • anksiyete ve
  • depresyon gibi birçok psikososyal soruna neden olmaktadır.

Madde bağımlılığı ve depresyon sık görülen hastalıklar arasında olup birlikte de görülebilmektedir. Yapılan bir çalışmada, araştırmaya katılan madde bağımlısı bireylerin %73.8’inin depresyon olduğu saptanmıştır.

TÜİK verilerine göre; güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 114 bin 38’i suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların %31,4’üne yaralama, %30,5’ine hırsızlık, %5,0’ına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, %4,4’üne tehdit, %3,4’üne ise pasaport kanununa muhalefet suçları isnat edildi.

Suça sürüklenen çocukların %33,3’ü bağımlılık yapan madde kullandığı tespit edilmiştir. Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 107 bin 984 çocuğun 35 bin 986’sının bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü.

Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların %85,6’sını 15-17 yaş grubu, %14’ünü ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların %84’ünün sigara, %6,3’ünün alkol, %5,4’ünün esrar, %1,2’sinin ise hap kullandığı tespit edildi.

Toplum ruh sağlığını etkileyen diğer etkenleri detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

1. Göçler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

2. Savaşlar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

3. Afetler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

4. Pandemiler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

5. Şiddet Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

6. Ekonomik Kriz ve Toplum Ruh Sağlığı

7. Boşanmalar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

8. Bağımlılıklar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

9. İntiharlar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

10. Cinsel İstismar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

11. Medya Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.