Av. Uğur Konca İle Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olaylarına Hukuksal Açıdan Bakış

0 1.075

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Bugün Avukat Uğur Konca ile sağlık profesyonellerini ilgilendiren önemli konulardan birine değindik.

Şiddete kimi zaman şahit olan kimi zaman da maruz kalan özellikle sağlık çalışanları ve hukuki meselelere meraklı olan herkes için keyifli okumalar diliyorum.

 

A. Ahsen Çetin: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yapılan son kanun değişikliğinden bahseder misiniz?

Av. Uğur Konca: Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanununun 100. maddesinde değişiklik olmuş, tutuklamaya yönelik katalog suçlara ekleme yapılmıştır. Değişikliğe göre, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu katalog suçlar arasına alınmıştır.

Böylelikle, sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama suçunun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni var sayılabilecek ve tutuklama kararı verilebilecektir.

Özetle, sağlıkta şiddet olaylarında tutuklama tedbirinin uygulanması kolaylaşacaktır.

A. Ahsen Çetin: Yaralama, hakaret, tehdit gibi suçlar meydana geldiğinde yapılması gerekenler nelerdir?

Av. Uğur Konca: Bir suçun oluştuğu andan itibaren failin ileride cezalandırılabilmesi için fiilin belgelendirilmesi gerekmektedir. Kolluğa ihbarda bulunmak, savcılığa başvurmak, yaralama varsa darp raporu almak, olayı gören veya duyan tanıkların bilgilerini yazmak, tanıkların yahut bilgi sahibi olanların ifade vermesini istemek, olay esnasında tutanak tutmak, hastaneden görüntü kayıtlarını yazılı ve sözlü olarak talep etmek, talebe dair evrak almak gibi işlemler ileride olacak yargılama esnasında mağdur için büyük kolaylık sağlayacaktır. Olayı kanıtlayacak belgeler mevcut olduğu takdirde fail yargı merci önünde rahatlıkla cezalandırılabilecektir.

A. Ahsen Çetin: Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçunda uzlaştırma müessesesi hakkında bilgi verir misiniz?

Av. Uğur Konca: Ceza Muhakemesi Kanunumuz belli suçlar için uzlaştırma kurumunu zorunlu tutmuştur. Kasten yaralama suçu da nitelikli hali hariç olmak üzere bu suçlar arasındadır. Basit kasten yaralama suçu açısından yeterli şüphe oluştuğunda dosya uzlaştırma bürosuna gönderilecektir. Uzlaştırmacı yardımıyla taraflar maddi veya manevi bir edim karşılığında uzlaşabileceklerdir.

Örneğin, şüphelinin hastanede mağdurdan özür dilemesi ile taraflar uzlaşmayı tercih edebilecektir. Uzlaştırmanın olumsuz sonuçlanması halinde ise şüpheli hakkında dava açılacaktır. Uzlaştırma yeni yeni gelişmekte olan, mağdurun taleplerini önceleyen, onarıcı adalet çerçevesinde işleyen bir uygulamadır.

Yüzyıllar boyunca devam etmiş ve fail odaklı cezalandırıcı adalet sistemine alternatif bir yöntemdir. Mevcut yargılamalarımız sonucunda kişi ceza aldığında mağdurun ve toplumun adalet duygusu elbette tatmin olmaktadır.

Ancak örneğin, bir hastalığın tedavisi için bağış yapılması edimi ile taraflar uzlaştığında belki de vicdanlar daha çok rahatlayacak, yaşanan kötü olaydan somut bir fayda çıkacaktır.

A. Ahsen Çetin: Soruşturma evresinden itibaren avukatla çalışmanın önemi nedir?

Av. Uğur Konca: Ceza yargılaması ihbarla veya şikayetle başlamaktadır. Bu sebeple ilk usuli işlem dahil tüm soruşturma işlemleri yargılama sürecinin parçasıdır. Olay anından itibaren mutlak suretle bir avukatın hukuki yardımı alınmalıdır. Uygulamada dava açılmadan avukata başvurmama gibi durumlar görmekteyiz. Bu çok yanlış bir tutumdur. Soruşturma evresinde dosya oluşturma hususunda eksiklik bulunduğunda veya belgelendirme süreci hafife alındığında, dava aşamasında çoğu zaman iş işten geçmiş olmaktadır.

Yurttaşlar, avukatın karakolda veya savcılıkta ifade işlemine iştirak etmesi, soruşturma dosyasını incelemesi ve dosyanın takibini sağlaması, uzlaştırma görüşmelerinde hukuki yardım sunması gibi hizmetlerinden kesinlikle faydalanmalıdır. Kendisinin seçeceği avukatla çalışacak maddi gücü olmayanlar devlet makamlarından ücretsiz bir şekilde avukat talep etmelidir.

Keyifli röportajımız ve kıymetli bilgileri için Av. Uğur Konca’ya Sağlık Asistanı ekibi ve okurları adına teşekkür ediyorum 😊

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.