Hiç Olmak

"Hiç" doğup, "hiç" ölüşümüzün hikayesi -Hiçlik... Karanlıkta, aydınlıkta, varoluşta ve yok oluşta kurulan bir hiç. Hiç; ne kadar da küçük az bir kelime değil mi? Hayatımıza yüklediğimiz anlamlarda bu kadar az ve küçük değil mi…