Astım Hastalığı Yaşam Kalitenizi Nasıl Etkiler?

0 144

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Tüm kronik hastalıklar hastalıktan etkilenen kişide maddi kayıpların yanında fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan olumsuz etkiler. Bireyin hastalıktan her yönü ile etkilenmesi kaliteli bir yaşam sürmesini engeller. Astım da bir kronik hastalık olduğu kişilerde aynı etkileri oluşturmaktadır. Astımın ataklarının olması ile kişinin hayat kalitesi ani bir şekilde değişimler göstermektedir. Özellikle hastalığın seyri ve hastanede kalış süresi gibi durumlar yaşam kalitesini etkileyen önemli özelliklerdir.

Astım hastalığı çoğunlukla çocuklarda görüldüğü için çocukların hayat kalitesini yetişkinlere göre çok daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle astımlı çocukların okul devamsızlıkları hasta olmayan çocuklara göre daha fazladır. Ayrıca astım hastalığını kontrol etmede zorluk yaşamaları nedeniyle astım ataklarını sık geçirdikleri için hastane yatışları çok daha fazla olmaktadır. Çocuğunuzun astım hastalığı ile ilgili çocuğunuzun gittiği okuldaki idareyi ve öğretmenleri bilgilendirirseniz, astım atağı dönemlerinde çocuğunuza daha anlayışlı davranmalarını sağlayabilirsiniz.

Yetişkinler açısından ele aldığımızda ise yetişkinlerin hastalığının seyrine ve astımını kontrol edebilme yetisine göre hayat kaliteleri belirlenmektedir. Yetişkinler astım hastalığından dolayı istedikleri işte çalışamamakta, atak dönemlerinde iş yaşamına katılım sağlayamamakta, sportif aktivitelere istediği oranda katılamamaktadır.

Ayrıca astım hastalarında hastalıktan kaynaklanan iyi uyuyamama, yorgun kalkma, fiziksel hareketin kısıtlanması gibi durumlarda görülmektedir. Astım ataklarının görüldüğü durumlarda hastaneye yatışlar ve acil başvurular hem hastayı hemde hasta yakınlarını maddi ve manevi yönden etkilemektedir. Belirttiğimiz gibi astım hastalığının bir ömür sürmesi ile birlikte astımın maliyet durumu hastaları sıkıntıya sokabilmektedir.

Astım hastaları ilaç kullanmak zorunda kalarak kendini kötü hissedebilirler. Kullanması gereken birden fazla ilaç ve atak geçirme korkusu kişide psikolojik sorunlar yaratabilir. Kronik hastalıklarda depresyon sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle astım hastalarının baş etmede yetersizlik hissettiği durumlarda psikolojik destek almaları gerekebilir.

Dünyada ve ülkemizde astım hastalarının sayısının hızla artması ile yeterli sağlık personeli ve sağlık hizmeti verilememektedir. Bu konuda hastalarımız belirli kısıtlılıklar dahilinde hizmet alabilmektedirler.

Astım hastaları astım hastalığının varlığında kaliteli bir hayat yaşamak istiyorlarsa hastalığı önlemek ve geriye döndürmek amaçlı yaşam stili değişikliklerini yapmalı, çevresini kontrol etmeli, düzenli ve sürekli ilaç kullanmalı ve takiplerini düzenli yapmalıdır.

Daha rahat nefes almanız dileğiyle..

1. Clark T.J.H. Socio-Economics of Asthma. Res. İmmunol. 1998; 149: 209-10.

2. Cost of Asthma. EPA Cost of Illness Handbook. Chapter IV.2:2-43. http://www.epa.gov//oppt/coi/docs/IV_2.pdf Erişim Tarihi: 23.7.2018

3. Godard P., Epidemiology of Allergic Diseases. Res. Immunol. 1998; 149: 177-8.

4. Krahn M.D., Beka C., Langlois P., Detsky A.S., Direct and Indirect Costs of Asthma in Canada, 1990. CMAJ 1996; 154:821-31.

5. Çilingiroğlu N. Sağlık Ekonomisi. Bertan M, Güler Ç (editörler). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara, Güneş kitabevi, 1997:389-421.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.