Astım Hastalığı Nasıl Bir Hastalıktır?

0 155

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Astım hastalığı toplumun büyük bir çoğunluğunda görülmesine rağmen toplum tarafından çok az bilinmektedir. Bu yazımızda sizlere astım hastalığının ne olduğu ilgili bilgiler vereceğiz.

Astım; hava yollarının aşırı duyarlılığı ile ilişkili, tekrarlayıcı hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve öksürük ataklarına neden olan özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde oluşan, kronik inflamatuvar bir hastalıktır.

Astım hastalarında gelişen belirti ve bulgular solunum yolunun tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkar, çoğunlukla geri dönüşümlüdür. Astım hastalığında belirti ve bulgular kendiliğinden veya astım tedavileri ile düzelebilmektedir.

Astım hastalığının ortaya çıkmasına birçok hücre ve hücresel öğe (hava yolu epitel hücreleri, hava yolu düz kas hücreleri, endotel hücreler, fibroblastlar ve miyofibroblastlar, hava yolu sinirleri) rol oynamaktadır.

Astım hastalığı kontrol edil(e)mediği takdirde, astım hastasının günlük hayatını ciddi bir biçimde kısıtlayabilmekle birlikte ölümlere neden olabilmektedir. Aynı zamanda astım hastalığı maliyetli bir hastalıktır. Astım hastalığından kaynaklanan yüksek sağlık harcamaları hem aile hem de üretime katılımda kayıplara yol açmaktadır. Astım; ülkemizde DALY’e yani işlev kaybına uğramış yaşam yılına neden olan 20 hastalıktan biridir. Tüm hastalıkların oluşturduğu işlev kaybının %1.2’si astım hastalığından kaynaklanmaktadır.

Günümüzün modern tıbbi gelişmeleri ile astım hastalığının klinik belirtileri doğru tedavi ve takip ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu sayede kişi gündelik yaşamına rahat devam edebilmekte ve hayat kalitesini koruyabilmektedir.

Daha rahat nefes almanız dileğiyle..

1. Melikoğlu G, Kurtoğlu S, Kültür Ş, (2015). Türkiye’de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler. Marmara Pharmaceutical Journal, 19 (1).
2. Leung YM (2007). Allergic Disorders. In: Behrman R.E, Kliegman R.M, Jenson H.B,editors. Nelson Textbook of Pediatrics, 18 th edition. Philadelphia: WB Saunders Comp. 935-938.
3. Lee SC, Yang YH, Chuang SY, Lia SC, Yang HC, Pan WH, (2012). Risk of Asthma Associated With Energy-Dense but Nutrient-poor Pattern in Taiwanesse Children. Asia Pac J Clin Nutr, 21(1): 73-81.
4. Global Strategy For Asthma Management And Prevention, Updated 2010, Chapter 1. definition and overview, Global Iniative for Astma (GINA) 1: 1-3.
5. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2009). Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2009-2013).
6. Huang SL, Shiao G, Chou P (1999). Association Between Body Mass İndex and Allergy in Teenage Girls in Taiwan. Clin Expect Allergy, 29: 323-9.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.