Asperger Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

0 5.514

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Asperger sendromu, yaşam boyu süren bir hastalık olmasına rağmen semptomların azalması ve çocuğun çevresindeki insanlarla ilişki kurması, etkileşim içinde olması ve sözel olmayan iletişim alanlarındaki becerilerini geliştirmeyi  amaçlayan tedaviler bulunmaktadır.

Çok sayıda uzmanın işbirliği içinde çalışması sonucunda Asperger Sendromu olan bireylerin gündelik yaşama adaptasyonu kolaylaştırılabilir ve işlevselliklerinin artması için destek sağlanabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki; asperger sendromunda erken tanı ve müdahale çocuğun sosyal bağlantılarını kurmasını ve kendi potansiyelini gerçekleştirmesi açısından önemlidir.

Her çocuğun bireysel farklılıkları vardır. Ve çocuğun bireysel ihtiyaçlarına kendine özgü bir yaklaşımla müdahale edilmelidir.

Uygulanan tedavilerin her çocukta aynı hızda cevap vermeyebileceği ve aynı seviyede ilerleme olmayabileceği göz ardı edilmemelidir.

Asperger sendromlu bireylerle çalışırken, çocuk ruh sağlığı hastalıkları uzmanının ,psikiyatristlerin , çocuk nörologlarının ve psikologların eş zamanlı çalışması, farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması ve  ebeveynler ile işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.

Asperger sendromu tanısı konan birey genellikle normal bir zekâya hatta yüksek IQ’ye sahiptir.

Asperger sendromu tedavi yöntemleri ile asperger sendromlu bireylerin iletişim problemlerini en aza indirmeyi, sosyal yaşamlarında zorlanmadan uyum sağlamalarını ve akademik yaşantılarını sağlıklı sürdürmeleri amaçlanır.

Asperger sendromu yaşam boyu sürse de, uygulanan farklı tedavi yöntemleri ile belirtiler büyük ölçüde kontrol altına alınabilmektedir. Her çocukta gözlemlenen belirtiler ve bu belirtilerin yoğunluğu birbirinden farklılık gösterebilir.

Asperger sendromlu çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik devlet ya da özel eğitim kurumları bulunmaktadır. Bazı durumlarda özel eğitim desteği bulunmayabilir. Asperger sendromlu çocuklar için öğretmen terapist ve ebeveyn iş birliği ile diğer çocuklarla eğitim alabilmektedirler.

Asperger sendromunu iyileştirmeye yönelik bir çok terapi uygulanmaktadır.

Bunların bir kaçı;

  • Fizik Tedavi : Motor kordinasyonu ve algısal bütünlüğünü sağlamak için uygulanır.
  • Mesleki Terapi : Bu bağlamda becerileri destekler.Koordinasyon ve çalışma yöntemlerini geliştirir.
  • Konuşma ve Dil Terapisi : Kendini ifade etme yollarını ve sesinin kontrolünün sağlanmasını öğrenmesine yardımcı olunur.
  • Bilişsel Davranışçı Terapi : Kişilik bozukluklarının giderilmesi için destek sağlanır.
  • Sosyal Biliş ve Farkındalık Eğitimi : İletişim becerilerini ve ipuçlarını anlamaya yardımcı olunur.

Unutlulmamalıdır ki; bu konuda asıl dikkat edilmesi gereken uzman-ebeveyn iş birliği ile Asperger sendromlu bireylerin aldığı eğitimlerin ve uygulanan terapilerin devamlılığı ve tutarlılığının sağlanmasıdır.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.