Aşının Sonundaki Işığı Görebiliyor Musunuz?

0 4.768

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Hayatımıza ilk kez 2019 Aralık ayında giren Covid-19 salgını daha sonra tüm dünyaya yayılarak küresel bir sorun şeklinde karşımıza çıktı. Bu sorunla başta nasıl ve ne şekilde baş edeceğimizi bilmesek de araştırmalar ve vakaların analiziyle virüsü tanımaya başladık. Yine de tüm bunlara rağmen yeni çıkan bu virüsü tam anlamıyla tanımanın zorlaştığı dönemler oldu. Kasım ayında peş peşe gelen aşı umutlarıyla dünya yeniden bir çıkış yolunun peşine düştü.

Şu an etkili olduğu bilinen dört aşının bütçeleri ve tedarikleri konuşuluyor. Nihayetinde bu salgın hayatımızın içinden çıkmayı bir şekilde başarırsa geriye sadece bıraktığı ve unutulmayacak etkileri kalacak.

Bu etkileri; ülkeler, spor organizasyonları, şirketler, eğitim, ruhsal sağlık, doğa ve politikalar şeklinde elbette sıralanabiliriz. Ancak tüm bu faktörleri etkileyen ana tema insan olduğuna göre salgının insan faktörü üzerindeki etkisi bilinirse dolayısıyla diğer tüm faktörlerin gelecekte nasıl şekilleneceğini tahmin etmek daha kolay olacaktır.

Salgın sürecinde Türkiye ve dünya üzerinde birçok araştırma makalesi yayımlandı ve daha birçok araştırma da yapılacaktır.

Bu konu da Türkiye’de yapılan bir makale araştırmasına göz atalım.

İlk araştırmamızın örneklemi çevrimiçi ortamda araştırmaya destek olmayı kabul eden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle ulaşılabilen 520 katılımcıdan oluşmaktadır. Bu araştırmanın sonucuna göre:  “COVID-19 pandemisi insanlardaki merak duygusunu ve haber alma isteğini artırmıştır. Katılımcıların %59,1’i sosyal medyayı kullanma isteğinin,  %75,8’i ise haber takip etme isteğinin arttığını belirtmiştir. Araştırmanın önemli sonuçlarından birisi de katılımcıların travma sonrası büyüme düzeylerinin %30,5 oranında artmış olmasıdır. Koronavirüs yayılmaya başladıktan sonra katılımcıların %67,5’i hayatın anlamını sorgulama durumunun arttığını belirtmiştir.” (Karataş, 2020) .

Buradaki sonuçlara bakıldığında bireyler üzerindeki tüm etkiler olumlu ve değişime götüren sonuçlardır. Elbette olumsuz ruh hallerinin oluşmadığı söylenemez (umutsuzluk, toplu işsizlikler, sosyal izolasyon, depresyon, anksiyete) ancak burada temel nokta tüm bu süreçte her şeye rağmen oluşan içsel farkındalık kıpırdamalarını gözden kaçırmamak gerek. Yine başka bir araştırmanın sonucunda şu ifadelere rastlıyoruz: “Dünya ülkeleri artık çok önemli bir ikilemle yaşamayı öğrenmekle karşı karşıyadır. Ya sağlıklı bir yaşam ya da para ve ekonomi akışının devamı için hastalıkla birlikte yaşam. Etik açıdan elbette ki, öngörülmesi gereken sağlıklı yaşamdır. Bunun benimsenmesi halinde öncelikler eskisinden farklı olacak ve yeni bir sisteme geçişin yolları aranacaktır.” (Üstün & Özçiftçi, 2020).

Bu araştırmalar toplumu derinden etkileyen bir salgının yeniliğe dönüşüm fırsatının habercisidir.

Yani karanlık bir tünelin sonundaki ışıktır.

Bu ışık bir aşı değil, bir insanın doğayla uyumlu iyimser sesinin keşfidir.

Zira başka bir makale araştırmasında aynen şu ifadeler geçmektedir: “Covid-19 salgını sosyoekonomik hayat başta olmak üzere sağlık, eğitim ve sosyokültürel alanlarda hızlı bir değişime yol açacak ve bireylerin yaşam tarzlarının farklılaşmasına neden olacaktır. Bu bağlamda, henüz şans varken bilimden sanata, üretimden tüketime her alanda süreklilik teşkil eden çözümler yaratılmaya çalışılmalı, Türkiye’nin ihtiyacı olan siyasal, sosyal ve ekonomik reformlar uygulanmalıdır.” (Cinek, 2020).

Bu kolektif şuur tüm dünya insanları üzerinde ne kadar ve hangi etkide oluştuğu bilinmez ancak bir yıldan uzun süren bu salgının bireysel bir değişim mevcudiyeti oluşturmaması düşünülemez. Geriye bu şuuru kalıcı hale getirmek kalıyor. Yani işin en kritik kısmı bu günleri unutmamakta yatıyor. Çünkü bu şuurun içinde doğaya mütemadiyen karşıtlık sunmayan, öz farkındalık ve empati duyularının daha gelişmiş olduğu bir topluma ulaşmanın umudu var. 2021 yılına girdiğimiz böyle bir günde bu kolektif şuuru sanatla, bilimle ve zarafetle beslememiz umuduyla.

Aşıyla ve ışıkla kalın.

Cinek, E. A. (2020). Covid-19’un Küresel Makroekonomik Etkileri ve Beklentiler. Politik Ekonomik Kuram , 124-140.

Karataş, Z. (2020). Covid-19 Pandemisini Toplumsal Etkileri, Değişim ve Güçlenme. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 3-15.

Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.