Aşı Karşıtı İddialarına Karşı Verilen Bilimsel Cevaplar Nelerdir?

0 20.245

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Bireylerin ‘Aşı Karşıtı’ olma sebepleri arasında; aşıların kimyasal maddeler içerdiği algısı ve insan sağlığını olumsuz etkilediği inancı, şirketlerin aşıları maddi sebeplerden dolayı ürettiği ve aşılar yerine doğal yollardan bağışıklık sağlanabileceği söylemleri olduğu belirtilmiştir (3).

Dünya Sağlık Örgütü’ nün verilerine göre; 2018 yılı boyunca, Dünya çapında bebeklerin yaklaşık %86’sı (116,3 milyon bebek) 3 doz Difteri-Tetanoz-Boğmaca (DTP3) aşısı olmuş ve bu aşılar ile son derece ciddi hastalıklar- sakatlıklar ve ölümcül olabilen bulaşıcı hastalıklara karşı korunma sağlanmış olduğu belirtilmiştir.

Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 Mart ayı raporunda, küresel ölçekte bağışıklama ile bir yılda 2–3 milyon insan ölümünün engellendiği belirtilmiştir.

Ayrıca ülkemizde, aşı programınızda yer alan tüm aşıların ücretsiz olarak uygulanmakta olup, bu bilgi aşı karşıtı olan birçok söylemi berteraf etmeye yetmektedir.

Bunun yanında aşı karşıtı iddiaları olanların, bilimsel hiçbir platformda bulunmadıkları ve akademik alanda bu söylemlerini dile getirmedikleri; bilimsel geçerliliği olmayan bu iddialarını sadece sosyal medya, gazete ve televizyon programlarında ifade ettikleri bilinen bir gerçektir.

Bu veriler incelendiğinde, dikkat edilmediği ve önlem alınmadığı taktirde günümüzde ortaya çıkan ve hayatı durma noktasına getiren bu salgınlar gibi hastalıkların artabileceği unutulmamalıdır.

Bununla birlikte anne sütü ile bebeğe geçen antikorlar, kalıcı olmayıp ve bebeği tüm hastalıklara karşı tam bir koruma sağlamamaktadır. Yenidoğan ve çocukların yaşamını tehdit eden birçok hastalıktan korunabilmeleri (bağışıklık kazanabilmeleri) için aşılanmaları gerekmektedir.

Aşıların tamamı gerek devlet hastaneleri gerekse özel hastanelerin tamamında uygulanan her bir aşı dozu, karekod üzerinden bütün uygulama süreci, Sağlık Bakanlığı gözetiminde olup sağlık kurumları da sık sık aşılar konusunda denetlenmekte ve takip edilmektedir. Ayrıca yapılan her aşı uygulaması, oluşturulan aşı takvimine kaydedildikten sonra aile bireyleri bilgilendirilmektedir.

Bu bağlamda aşı yaptırmak istemeyen aileler eleştirilmeden, sordukları sorulara cevap verip aşılanma konusunda bilgilenmeleri sağlanması daha doğru bir adım olacaktır. Günümüzde artık sağlık profesyonellerinin fedakarlığı bilinmiş olup, salgın hastalıklar ile mücadelede kazandıkları deneyimleri konusunda ailelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde aşı karşıtı iddialara en doğru şekilde cevap verilmiş olacaktır.

Bunun yanında hastalığın geçirilmesi ile bağışıklık kazanıldığı doğru bir bilimsel bilgidir. Ancak bazı enfeksiyon hastalıkları, geçirildikten sonra yenidoğan ve çocuklarda kalıcı hasar bırakma ve ölümcül olma ihtimali yüksek olacağı da bilinmelidir. Bunlara Çocuk Felci enfeksiyonlarına bağlı kalıcı felçler, Kızamık hastalığına bağlı ensefalit, körlük ve ölüm gibi ağır hasarlar örnek verilebilir.

DSÖ’nün verilerine göre hemen hemen tüm ülkelerde, hiç aşı almayan 13 milyondan daha fazla çocuk bulunmaktadır. Ancak bu çocukların çoğunluğunu çatışma, savaş ve yoksullukla karşı karşıya kalan birkaç ülke oluşturmaktadır. COVID- 19 salgını aşıların çocuklara ulaştırılmasını daha da zorlaştırdığı ifade edilmektedir.

Ayrıca bireylerin iradeleri ile aşılanmamaları, sadece kendileri enfeksiyon hastalıklarına açık hale gelmez, tam aksine uluslararası düzeyde tüm insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek hastalık potansiyeli olduğu bilinmeli ve her fırsatta anlatılmalıdır.

Bu nedenle asıl tartışılması ve üzerinde durulması gereken konu; geleceğimizi emanet edeceğimiz tüm Dünya çocuklarının, enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklıklarının sağlanması için gayret edilmeli bu anlamda mevcut programlar geliştirilmeli ve yeni projelere ortam hazırlanmalıdır.

WHO. Immunization coverage. 2019.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2019/08/As%CC%A7%C4%B1-Kars%CC%A7%C4%B1tlar%C4%B1n%C4%B1n-I%CC%87ddialar%C4%B1-ve-Gerc%CC%A7ekler.pdf. Erişim Tarihi: 02.05.2020

https://asi.saglik.gov.tr/asi-gercekleri.html#pb-content-29. Erişim Tarihi: 02.05.2020

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/vaccines-work-at-all-ages-everywhere. Erişim Tarihi: 02.05.2020

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.