Ani İşitme Kaybı Neden Olur ve Nasıl Tedavi Edilir?

0 44

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Ani işime kaybı, son 3 günde ortaya çıkan ve en az üç frekansta meydana gelen 30 dB’den fazla idiopatik işitme kaybı tipidir.

Nedeni kesin olmamakla birlikte sensörinöral tip işitme kaybıdır. İşitme kaybı genellikle tek taraflı olmakla birlikte çınlama ile karakterize olabilir.

Ani işitme kaybı hafif, orta ve yüksek derecede olabilir.

Ani işitme kaybının nedeni henüz bir kesinlik kazanmamıştır.Problem işitme sistemi üzerindeki enfeksiyon (viral, bakteriyel, mantar),bazı ilaç grubuna ait yan etkiler veya barotravma (basınç travması) sonrası ortaya çıkabilir.

Ancak ani işitme kaybının kaynağını saptamak oldukça zordur. Hastalığın kaynağı bilinmediğinden tedavisi belirsizliğini korumaktadır. Ani işitme kaybı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Ani işitme kaybını konu alan birçok çalışma olmasına rağmen ortak çıkarım elde etmek zordur. Çalışmalarda konu edilen ani işitme kaybı kriterleri, işitme kaybının derecesi,işitme kaybının çıktığı frekanslar,uygulanan tedavi,tedavi süresi ve tedavi süresince gelişen semptomlar farklıdır.

Bunların yanında cinsiyet, yaş, vestibüler semptomlar, hastada süregelen hastalıklar çalışmalarda değişiklik yaratmaktadır.

Ani işitme kaybı tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar kortikosteroidler, vazoaktif ajanlar, antiviral ilaçlar ve hiperbarik oksijendir.

Uygulanan beş tedavi yöntemi klinikte en çok kullanılan tedavilerdir. Ancak hastalığın köken aldığı yeri bulup tedavi etmek daha yararlı olacaktır.

Mafong ve ark.’nın yaptığı çalışmada; incelenen 97 hastanın 37’sinde (%39) radyolojik görüntülemede patoloji saptanmış ve radyolojik görüntülemeleri incelenen 54 hastanın 19’unda (%35) radyolojik patoloji saptanmıştır.

Erken tanı ve tedavi her hastalıkta olduğu gibi ani işitme kaybında da önemlidir. Tüzemen ve ark.’nın yaptığı çalışmada; tedaviye erken başlamanın hastalık seyri üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüştür. İlk üç günde tedavisine başlanılan hastaların işitmesinde ilk üç günde %35, 4-7. günde %20 kazanç sağladığı görülmüştür. Sonuç olarak erken tedavi ani işitme kaybında büyük öneme sahiptir.

Özellikle pediatrik yaş grubunda, erişkinden farklı olarak CMV, LYME, EBV gibi enfeksiyonların ani işitme kaybında etkili olduğu bilinmektedir. Pediatrik ani işitme kayıplarında bir nedene ulaşılmazsa radyolojik görüntülemenin düşünülmesi gerekir.

Ani işitme kaybının nedeni tam bilinmediğinden spontan (kendiliğinden) iyileşme oranı yüksektir. Fakat altta yatan sistemik nedenler saptanmalı, teşhis için radyolojik görüntüleme istenmelidir.

Erken teşhis ve tedavinin önemli iki faktör olduğu unutulmamalıdır.

Uzun T. , Pınarbaşlı M. Ö. , Kaya E. , Gürbüz M. K. , İncesulu A. Ani İşitme Kayıplı Hastaların Retrospektif Analizi. Osmangazi Tıp Dergisi. 2020; 42(2): 173-179.

Özel H. E. , Genç S. , Özdoğan F. , Esen E. , Selçuk A. Ani İşitme Kaybında Kanıta Dayalı Tedavi. Kocaeli Tıp Dergisi. 2014; 3(3): 39-47.


Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.