Anemi (Kansızlık) Nedir ve Aneminin Değerlendirmesinde Kullanılan Testler Nelerdir?

0 2.757

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Dolaşımdaki toplam eritrosit (kırmızı kan küreleri) sayısının ya da dolaşan hemoglobin miktarının azalması anemi olarak adlandırılmaktadır.

Anemi önemli bir halk sağlığı problemidir.

Gelişmiş ülkelerde hastaneye gelen hastaların yaklaşık %30’undan fazlasında anemi
saptanmıştır.

Dünyada aneminin en sık nedeni demir eksikliği olup, kadınlarda erkeklerden fazla görülmektedir.

Anemi hemoglobinin yaş ve cinse göre normalin altında olmasıdır.

Anemi tek başına bir hastalık olabileceği gibi birden fazla hastalığın klinik belirtisi olabilir.

Hemoglobin ve hematokrit değerleri yaş ve cinsle değişiklik gösterebildiği gibi sabah
en yüksek değerde iken akşam en düşük değerde olabilir. Günlük değişimin sebebi;
kan hacmindeki dalgalanma ve kadınlarda menstrüel değişikliğe bağlıdır.

Aneminin değerlendirilmesinde öncelikle tam kan sayımı bakılmalıdır.

Aneminin Değerlendirilmesinde Kullanılan Tam Kan Parametreleri Nelerdir?
 • Hemoglobin
 • Hematokrit
 • Ortalama hücre hacmi (MCV, femtolitre olarak)
 • Ortalama hücre hemoglobini (MCH, pikogram/ hücre olarak)
 • Ortalama eritrosit hacmine düşen ortalama hemoglobin konsantrasyonu (MCHC, g/L olarak)

gibi kırmızı küre değerleridir.

Anemi Değerlendirmesinde Kullanılan Testler Nelerdir?
 • Tam kan sayımı; yaş, cinsiyet, gebelik, sigara kullanımı ve rakım gibi fizyolojik faktörlerden etkilenir. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan ve yoğun sigara içicisi erkek ve kadınlarda hemoglobin yüksek seyredebilir.
 • Eritrosit sayımları

– Hemoglobin

– Hematokrit

– Retikülosit sayımı

 • Eritrosit İndeksleri

– MCV

– MCH

– MCHC

– RDW

 • Beyaz Kan Hücre Sayımları

– Hücre Tipi Ayırıcı Sayımları

– Nötrofillerin Nükleer Segmentasyonu

 • Trombosit Sayımları
 • Hücre Morfolojisi

– Hücre Boyutu

– Hemoglobin İçeriği

– Anisositoz

– Poikilositoz

– Polikromazi

 • Demir Sunumu Testleri

– Serum Demiri

– Total Demir Bağlama Kapasitesi

– Serum Ferritini

 • Kemik İliği

– Aspirasyon

– Biyopsi

Kaya, M., (2020). Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastalarda Anemi Sıklığı ve Eşlik Eden Hastalıkların Değerlendirilmesi, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.