Anatomi Neye Bakar?

0 642

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Anatomi bilimi canlıların nasıl yapılardan meydana geldiği ve bu yapıların birbiri ile nasıl bir düzen içerisinde olduğunu inceleyen bir tıp bilimidir.

Anatomi hayvanlarla ilgilenen (zootomi) ve bitkilerle ilgilenen (fitonomi) olmak üzere iki kısma ayrılır.

Birçok tıp bilimi gibi kaynağı eski Yunan’da yaşamış olan Hippocrates’e (m.ö.460-377) dayandırılan anatomi bilimi 1480’lerde Leonardo da Vinci’nin çizimlerine konu olunca ortaya insan bedenine dair o güne değin görülmemiş çizimler çıkmıştır.

Resim sanatının usta isimlerinden olan Leonardo da Vinci’nin insan anatomisine merakı sonucunda iskelet ve kemik, kaslar ve sinirler, kalp ve damarlar, solunum, sindirim sistemi elemanları, genital organlar ve üreme üzerine yaptığı çizimler resimlerinin önüne geçmiş ve anatomi bilimine hayli katkı sağlamıştır.

İlişkili Diğer İçerikler
Şekil 2 Leonardo da Vinci, Vitruvius Adamı, 1490.
Şekil 1 Leonardo da Vinci, Boyun Kasları, 1513.

Anatominin Alt Alanları Nelerdir?

  • Topoğrafik anatomi: Vücut yapılarını bölge bölge inceleyen alt anatomi dalıdır.
  • Sistemik anatomi: Vücut yapılarını organların bir araya gelmesiyle oluşan organ sistemleri düzeyince inceleyen alt anatomi alanıdır.
  • Karşılaştırmalı anatomi: İnsan ile başka canlıların vücut yapılarındaki benzer ve farklı taraflarını karşılaştırmalı olarak inceleyen ve bunu insan anatomisinin daha iyi anlaşılmasında kullanan anatomi dalıdır. Veteriner hekimlerin eğitiminde kullanılır.
  • Klinik anatomi: Sistemik, topoğrafik ve cerrahi anatomiyi kapsayan bilgilerin klinikte canlı insanlar üzerinde uygulanmasını sağlayan alt anatomi dalıdır.
  • Nöroanatomi: Sinir sisteminin anatomisini inceleyen alt anatomi dalıdır.
  • Gelişimsel anatomi: İnsan vücudunun insan doğumundan ölümüne kadar ki süreçte geçirdiği değişimleri anatomik açıdan inceleyen alt anatomi dalıdır. Doğum öncesi anatomi, çocukluk dönemi anatomisi, erişkin dönemi anatomisi, yaşlılık dönemi anatomisi olarak gelişim dönemlerine göre dallara ayrılır.
  • Mikroskobik anatomi: Vücudu oluşturan organlardan alınan dokuların çeşitli tekniklerle boyandıktan sonra mikroskopi altında incelenmesini sağlayan alt anatomi dalıdır. Bu amaçla yapılan araştırmalar histoloji kapsamına girer.
  • Patolojik anatomi: İnsan dokularında meydana gelen normal olmayan durumları mikroskobik ve makroskobik düzeyde inceleyen alt anatomi dalıdır.
  • Radyolojik anatomi: Radyografi sonucu elde edilen radyogramda organlar arası ilişkileri inceleyen alt anatomi dalıdır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anatomi Erişim Tarihi: 20.05.2020

https://www.biyologlar.com/anatominin-alt-gruplari-nelerdir- 20.05.2020

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.