Ameliyatların Ertelenmesinde Hasta Deneyimi Nasıl İyileştirilebilir?

0 2.078

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Koronavirüs salgınının özellikle başlarında hem ülkemizde hem de dünyada acil olmayan ameliyatlar dışında birçok ameliyat ertelenmişti. Ameliyatların ertelenmesinin en önemli nedenlerinden biri hastaları salgına karşı korumaktı.

Salgın nedeniyle ertelenen ameliyatlar, hasta deneyimini ciddi derecede etkiledi.

 

Bu iki güzel sorudan yola çıkarak yapılan bir araştırmayı sizler için yazı olarak ele aldım.

Yapılan araştırma, salgının ilk aşamalarında kanser teşhisi konan ve bunun sonucunda ameliyatları ertelenen 21 erken evre meme ve prostat hastasının düşüncelerine, duygularına ve deneyimlerine bakış açısı sunuyor.

Araştırmacılar, tanı konulduktan sonra hasta yolcuğu sürecinde yaşadıkları kaygının kapsamını ve nedenlerini, cerrahi gecikmede iletişim sürecini telefonda görüşerek gerçekleştirmişler.

Çalışmada yer alan hastaların çoğu cerrahlarının doğru karar vereceğine güvenerek cerrahi ertelemeyi kabul ettiklerini ve bu konuda rahatladıklarını ifade etmiş.

Bununla birlikte, ertelemeyi kişisel olarak hekimleri bildiren ve kendileri ile Covid-19 hastalığına maruz kalma riski ile gecikmiş cerrahi tedavinin riskleri ve yararları hakkında konuşulan hastalar, ameliyatlarının ertelenmesi konusunda daha rahat olduklarını bildirmiş.

Özellikle çalışmada yer alan hasta grubunda alternatif bir tedavi planı önerilen hastaların daha rahat oldukları bulunmuş.

Çalışmada en ilginç sonuçlardan biri ise; cerrahi erteleme ile ilgili iletişimin eksik olduğunu düşünen hastalar ise ameliyatlarının ertelenmesini kabul etmekte zorlandıklarını ve daha kötü bir deneyim yaşadıklarından bahsetmiş olması. Hatta bazı hastalar bakım ve tedavilerini başka bir yerden sağlamaya çalıştıklarını ifade etmiş.

Salgın sürecinde özellikle kanser hastaları için hasta ziyaretlerinin kısıtlanması, yapılan tetkiklerin en aza indirilmesi gibi bazı değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler çoğu hasta ve hastane için faydalı olabilir ancak hasta deneyimi her zaman kritik bir bileşendir. Bu süreçte sanal ortamda, sınırlı aile desteği ve görsel, işitsel anlamayı bozan maskeler ile gerçekleşen görüşmeler yapmak oldukça zordur.

Amerikan Göğüs Cerrahi Derneği (ASBrS), Meme Kanseri Covid-19 verilerine göre meme kanseri hastalarının sadece %6,2’sinin tele-sağlık hizmetlerini kullandığını, bu oranın düşük olmasının nedeni olarak ise sanal ortamda görüşmenin zorlukları olabileceğini belirtiyor.

Cerrahi ertemeler meydana geldiğinde sadece acı çeken hastalar değildir.

Yapılan başka bir çalışma, salgın riskleri nedeniyle tedavi planını değiştirmek zorunda kalan hekimlerin önemli düzeyde stres ve tükenmişlik yaşadıklarını gösteriyor.

Onkologlar, bilinen bakım ve tedavi standartları dışında kendilerini strese sokan bir plan uygulayabiliyor. Onkologlara, salgın boyunca terk edilmiş hisseden kanser hastaları ile sanal olarak, güvene dayalı ilişki kurarak iletişime geçmesi öneriliyor.

Hekimler, sanal bir dünyada güvenilir hasta-hekim iletişimini kurmak için yardımcı olacak kaynaklara ihtiyaç duyabilir. Hastaların, kendi hekimlerinden istenmeyen haberleri ve diğer alternatifleri duymaları gereklidir.

Kısaca iyi bir hasta deneyimini geliştirmek isteyenler için özetlemek istersek;

  • Hastanın birincil hekimi bilgi vermeli.
  • Bilgilendirme açıklayıcı ve net olmalı.
  • Alternatif tedavi yönlendirmeleri yapabilmeli.
  • Sağlık profesyonelleri tedavi, bakım ve takip süreçlerinin hastaya iletilmesi konusunda eğitilmeli
  • Sağlık profesyonellerinin de psikolojik sağlamlığını geliştirilmeli.

Dietz, J.R. Communication is the Key to an Improved Patient Experience When it Comes to Surgical Delays. Ann Surg Oncol (2022). https://doi.org/10.1245/s10434-021-11204-6  Erişim Tarihi: 10.01.2022

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.