Akciğer Kanseri: Risk Faktörleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

0 973

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Bu yazımda sizlere tanı alındığından öldürülüğü yüksek olan bir kanser olan Akciğer Kanserinden bahsetmek istiyorum.

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer vücudumuzun oksijen gereksinimini sağlayan, solunum sistemi organıdır. Diğer organlarımız gibi akciğer de birçok hücreden meydana gelir.

Bu hücreler, akciğerin normal olarak görevini yapabilmesi için bölünerek çoğalırlar. Akciğer kanseri ise normal akciğer dokusundan oluşan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle oluşturmasıdır. Oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara metastaz yapar.

Akciğer Kanseri Risk Faktörleri

 • Sigara, nargile ve puro içmek,
 • Pasif içicilik,
 • Mesleki maruziyet,
 • Radsyasyona maruz kalmak,
 • Hava kirliliği bulanan alanda yaşamak,
 • Bazı kimyasalların uzun süreli solunması (arsenik, berilyum, kadmiyum, vinil klorür gibi),
 • Ailede akciğer kanseri öyküsü,
 • HIV enfeksiyonu

Akciğer Kanserinde Erken Tanı İçin Tarama Tetkikleri Var Mıdır?

Günümüzde bu konuyla ilgili çalışmalar yoğun olarak devam etmektedir. Ancak yararı kesin olarak kanıtlanmış, yaşam süresini uzattığı gösterilmiş bir tarama yöntemi

yoktur. Akciğer kanserinin belirtilerini bilmek ve bu belirtiler varsa, hemen doktora başvurmak önemlidir. Akciğer kanserinin çoğu erken evrede belirti vermez, bu nedenle esas olan risk faktörlerinden, özellikle sigaradan uzaklaşmaktır.

Erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci olarak en yaygın görülen kanserdir. Olguların %59,4 ü ileri evrede ortaya çıkmaktadır.

Akciğer kanserleri temel olarak 2 gruba ayrılırlar;

 1. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri
 2. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

 • Göğüs ağrısı,
 • Geçmeyen öksürük,
 • Zor nefes alma,
 • Kanlı balgam,
 • Tekrarlayan zatürre,
 • İştah kaybı,
 • Yutma problemi,
 • Yorgunluk hissi,
 • Ani kilo kayıpları,
 • Parmaklarda çomaklaşma

Akciğer Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

 • Radyolojik incelemeler: Akciğer Grafisi, Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), PET/CT
 • Bronkoskopi
 • Biyopsi
 • Balgam kültürü

Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavinin belirlenmesinde en önemli belirleyici kanserin tipi ve evresidir.

Erken evre küçük hücre dışı akciğer kanserinde uygulanabilecek en kesin tedavi yöntemi kanserli kitlenin cerrahi yöntemle çıkarılmasıdır. Daha sonraki süreçte hastalığın evresine göre kemoterapi, immünoterapi ya da akıllı ilaçlar ve radyoterapi gibi yöntemler tedaviye eklenebilir.

Küçük hücreli akciğer kanserinde ise erken evrede tedavi, kemoterapi ve radyoterapinin birlikte uygulanmasını içerir. Bu tümörde cerrahi tedavinin yeri çok kısıtlıdır.

Akciğer Kanserinde Kemoterapi Tedavisi

Cisplatin

60-120 dakikada intravenöz (IV) olarak uygulanır. Renal toksisite yapma riski yüksek olduğu için bol mayi ile verilmelidir.

Şiddetli bulantı- kusma, işitme kaybı, renal yetmezlik, platin alerjisi görülebilir.

Etoposid

İlaç hipotansiyon ve bronkospazm riskini en aza indirmek için 30-60 dakika üzerinde verilir.

Karboplatin

İntravenöz (IV) olarak uygulanır. Platin gurubu bir ilaç olduğu için alerji riski yüksektir. İlk defa alacak hastalarda alerji oluşup oluşmadığını görebilmek için ilaç yavaş verilir. (Arttırma yöntemi kullanılır.)  Cisplatin gibi renal toksisite riski yoktur. İdrarda kreatin klerensi takip edilmelidir.

Gemcitabin (Gemzar)

30-60 dakika arasında intravenöz (IV) uygulanır. Hasta infüzyon sırasında iğnenin takılı olduğu yerde yanma olduğunu söylerse ilaç 1 saatin üzerinde yavaş infüzyon olarak verilir.

Pem – Brolizumab (Keytruda)

https://www.solunum.org.tr/TusadData/userfiles/file/Akciger_Kanser_Brosur.pdf Erişim Tarihi: 21.12.2022

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.