Aileler ve Sağlık Profesyonelleri Çocuk İstismarı ve İhmalini Nasıl Önleyebilir?

0 7.640

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesinde aile kilit noktadır.

Çocuk ihmalinin ve istismarını önlemede en önemli araç eğitimdir.

Toplumun, bireylerin ve ailelerin bu konularda bilinçlendirilmeleri, ihmal ve istismarı olağan olarak görmekten vazgeçmeleri ihmal ve istismarın önlenmesi için hayati önem taşımaktadır.

İhmal ve istismar uygulayan birçok anne baba, çocuklarına nasıl zarar verdiklerinin farkında olmayabilirler ya da yaptıkları kendi sosyal çevrelerinde kabul edilebilir davranışlar olabilir.

  • Kızını dövmeyen dizini döver” ya da
  • ’dayak cennetten çıkmadır.’’ tarzı anlayışlar ailelerin içinde bulunduğu sosyal çevrenin desteklediği çocuk eğitimi yaklaşımları olabilir.

İhmal ve istismarı besleyen en önemli düşüncelerden birisi, çocukların anne babalara ait olduğu görüşüdür.

Bu görüş kırılmadan ve çocukların anne babalarına ait değil, sadece onlara emanet edilmiş kendi kişilikleri ve yaşamı olan bireyler oldukları ebeveynler tarafından kabul edilmedikçe ihmal ve istismarın önüne geçmek zordur.

Yapılan araştırmalara göre, anne babaların ihmal ve istismar hakkında yanlış bilgilere ve olumsuz tutumlara sahip olması, çocuk istismarı ve ihmalinin yaşanmasında önemli bir risk faktörüdür.

Ülkemizde fiziksel veya sözel şiddetin çocuğu terbiye etmek için kullanılması yapılan en büyük yanlışlardan biridir.

İstismarın ve ihmalin önlenmesi için bu anlayışın ortadan kalması gerekmektedir. Çocukların sadece sevgi ve ilgiyle terbiye edileceğini anne babaların öğrenmesi gerekir. İhmalin önlenmesi için alınan tedbirlere en başından başlamak gerekilmelidir.

Çocuk istismarının önlenmesinde ailenin payı çok büyüktür. Ebeveynlere çocuklarına nasıl davranmaları ve nasıl bir disiplin yöntemi kullanmaları gerektiği anlatılmalıdır.

Doğum öncesi dönemden başlayarak aile ve bebeğin izlenmesi, ailelere yeterli denetim, çevresel güvenlik önlemleri konusunda bilgiler verilmesi, risklerin saptanması, bunları ortadan kaldırıcı çabaların gösterilmesi ihmalin ortaya çıkmasını engelleyebilir.

Aile arasındaki ilişkileri güçlendirmek, ailenin ve çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak sağlıklı ebeveynlik uygulamaları ve ailelerin ihtiyaç duydukları hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak istismar ve ihmalin önlenmesi açısından önemlidir ve babaların çocuk sağlığı izlemine doğrudan katılımının sağlanması konusunda aileleri desteklemeliler.

Çocuk hekimlerinin çocuk sağlığını izlemeleri, ailelere danışmanlık vermeleri, ailelerin güçlü yönlerini ortaya koyup onları desteklemeleri gerekir.

Çocuğun yaşa göre normal gelişimsel özellikleri ailelere iyi anlatılırsa ailelerin beklenti düzeyi daha gerçekçi olabilir. Engelli ya da kronik hastalığı olan çocukların ailelerine sosyal desteklerin yapılması konusunda danışmanlık verilmesi ailelerin üzerindeki maddi ve manevi yükü hafifletebilir.

Bugün çocuklardaki ihmal ve istismarın boyutu göz önüne alınarak, gerek şu andaki ihmal ve istismara uğrayan çocukların tespit edilip korunması, gerekse gelecekteki ihmal ve istismar olaylarının artışının önlenmesi için acilen müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu konuda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir.

  • Sağlık profesyonellerinin eğitimleri esnasında müfredat programlarında bu konuya daha geniş yer verilmesi ve mesleki yaşantılarında düzenlenecek hizmet içi eğitim, kurs, seminer vb. programlarla çocuk ihmali ve istismarına ilişkin bilgi eksikliklerinin giderilmesi,
  • Sağlık profesyonelleri tarafından yenidoğan bebeğe sahip tüm ailelerin, stres verici sosyal ve demografik özellikler açısından taranması, ihmal ve istismara eğilimi olan aileler tespit edilerek, yardım teklif edilmesi ve düzenli ev ziyaretleri ile, olumlu aile çocuk ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunulması,
  • Hastaneye başvuran tüm çocukların ihmal ve istismar açısından değerlendirilmesi, sağlık profesyonellerinin endişelerinin ekibin diğer üyeleri ile paylaşması, kesinleşen ihmal ve istismar vakalarını ilgili yerlere bildirmesi ve çocuğun bu durumdan en az zarar görebilecek şekilde desteklenmesi,
  • Ailelerin ceza ve disiplin arasındaki ayırımı yapabilmelerine yardımcı olunması, şiddeti çocuğun eğitilmesi ve terbiye edilmesinde bir ceza aracı olarak kullanmamalarının sağlanması,
  • Sağlık profesyonellerinin çocuk haklarını korumaya yönelik faaliyetlere aktif olarak katılması sağlanması,
  • Topluma daha kolay ulaşabilmesi açısından kitle iletişim araçları ile işbirliği yapılması özellikle televizyonlarda bu konuya daha kapsamlı yer verilmesi sağlanması , toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmalı ve şiddet içerikli programların en aza indirgenmesine yardımcı olunması önerilebilir.

Son söz olarak, “Çocuklar her türlü̈ ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.”

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.