Ailede Sağlıklı İletişim Neden Önemlidir?

1 13.361

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Davranış, insan hayatındaki gözlenebilen, kaydedilebilen ve ölçülebilen bütün etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Bu etkinliklerin ortaya çıkışı ise organizmanın belirli uyarıcılara karşı gösterdiği tepki şeklinde olmaktadır.

Bir davranışın ortaya çıkabilmesi için her şeyden önce o davranışın öğrenilmesi gerektiği açıktır. Bununla beraber öğrenmek, davranışın meydana gelmesini gerekli kılmayabilir. Çünkü davranışın meydana gelmesi için, öğrenilmesiyle beraber, biliş süzgecinden geçip, organizma tarafından benimsenerek özümsenmesi de gerekir.

Davranışın şekillendiği ve önemli bir boyut kazandığı kurum ‘’ailedir’’.

Çocuğun hayatında ailenin önemi çok büyüktür. Psikolojik ve fiziksel sağlığın gelişim gösterdiği sevgi ve ilgiyi yoğun olarak bulabileceği çocuğun ilk öğrenmelerinin gerçekleştiği ilk sosyal bağlantılarının kurulduğu yerdir.

Ebeveynlerin çocukları ile kurdukları sağlıklı iletişim ile problem çözebilmeyi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilmeyi yetişkin denetimi olmadan kendini kontrol edebilen ve kendini sosyal ortamlarda rahat ifade edebilen uyumlu bireyler yetişmesini sağlayacaktır.

Bu konuda İngiltere’de yapılan bir araştırmada yaklaşık 3 ay süren bir anket çalışması sonucunda 800 aileyle görüşülerek 1100 çocuk gözlemlenmiştir. Bütün bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuca göre 6 yaş ve altı çocuklarda davranış oluşumunda sevgi, ilgi ve birlikte oyun oynamak, paylaşımlarda bulunmak olduğu sonucuna rastlanmıştır. Üstelik kaş çatmanın, sert bakışın ve kötü sözün çocukların davranışlarında ve zekâlarında inanılmaz olumsuz etkilere yol açtığı da görülmüştür.

Görülüyor ki, çocukla iletişim kurulurken gülümseyerek sağlanan göz teması çok büyük önem taşıyor.

Ebeveynlerin çocuğunun gelişim özelliklerini dikkate alarak davranması çocuğun kendini bir birey algılaması için ortamın hazırlanması çocuğa karşı koşulsuz sevgi empati dayalı ilişkiler bağımsız ve içten denetimli bir kişilik yapısı geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Birçok anne baba bu süreçte çocuğuyla doğru iletişim kurmakta, çocuğun davranışlarının temelini anlamakta ve çocuğa karşı yaklaşımını belirlemekte zorlanmaktadır. Oysa sadece çocukla değil, tüm kişilerle iletişimin temel basamakları olan etkin dinleme, empati kurabilme hoşgörülü ve önyargısız olmaya dikkat edilmelidir.

İletişimi güçlü kılan temel yapı taşı koşulsuz kabuldür.

Sağlıklı iletişim kurmanın temel ilkesi ise öncelikle çocuğu koşulsuz kabul etmektir. Koşulsuz kabul edilen çocuk, aynı zamanda hiçbir davranışına bağlı olmaksızın koşulsuz sevildiğini de hisseder. Bu durum istenen/uygun davranışları yerine getirmesinde daha istekli olmasını sağlar.

Şüphesiz ki ne söylenildiği değil, nasıl söylenildiği de çok önemlidir. Öyle cümleler vardır ki ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirdiği gibi çocuğun gelişiminde de olumlu etkiler bırakmaktadır.Çocuğunuzla samimiyetten uzak bir iletişimi tercih etmek yerine doğal, içten, yargılamadan, eleştirmeden, sorgulamadan, hoşgörülü bir iletişim şeklini tercih etmeli ve her zaman çocuğunuzun yanında olduğunuzu hissetirmelisiniz.

Unutmayalım ki; bir çocuk için annesi ve babası dünyayı temsil eder, çocuk annesi ve babası nasıl davranıyorsa ,dünyadaki herkesin de öyle davranacağını düşünür.

M. Scott Pecke.

Crider Andrew, George R. Goethals, Robert D. Kavanaugh, Paul R. Solomon, Psychology, scott, Foresman and Company, Glenwiew, Illinois, 1983, p.5; Öncül, Remzi, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, MEB Yay., İst. 2000.

Mussen, P. J. (1990). Child Development & Personality. ABD : Harper.

Morgan, T. Clifford, Psikolojiye Giriş, (Çev. Hüsnü Arıcı ve ark.), 8. bs., Ankara. 1991.

Roediger L. Henry III, J. Philippe Rushton, Elizabeth D. Capaldı, Scott G. Paris, Psychology, Little, Brown end Company, Boston, 1984.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

1 yorum
  1. Ural diyor

    Merhaba,yazılarınızı ilgi ile takip ediyor ve başarılı buluyorum.Umarım bunları kendi hayatımıza yansıtabiliriz,çocuk gelişimi çok önemli ve hassas bir alan.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.