Abortus Diğer Adıyla Düşükler Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

0 971

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA 2018)’na göre evlenmiş her 5 kadından 1’i (%22) en az bir kez kendiliğinden düşük yapmıştır.

1. Düşük / Abortus Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü; 20. gebelik haftasından önce 350-500 gr’dan az fetüs ve eklerinin uterus kavitesi dışına atılmasına abortus olarak tanımlamaktadır.

2. Düşük / Abortusun klinik belirti ve bulguları nedir?

Abortus olgularında sıkça görülen vajinal kanama, pelvik ağrı ve parça düşürme şeklinde 3 temel belirti görülmektedir.

Vajinal kanama gebeliğin haftasına ve olayın seyrine göre bol miktarda veya abondan özellikte olabilir, rengi siyahtan kırmızıya kadar değişebilir. Eğer gebelik ürünleri tam olarak atılmışsa kanama ve ağrı azalır.

Gebelik ürünleri tam olarak atılmamışsa şiddetli ağrı ve kanamanın devam etmesi söz konusudur. Acil müdahale gerekir.

3. Düşük / Abortusta tanı nasıl konulur?

Hastadan alınan öykü ve fizik muayene, ultrasonografi (USG), laboratuvar testleri sonucu konulur.

4. Neden gebelikte düşükler meydana gelir?

  •  Servikal yetmezlik
  • Kromozom anomalileri %50 abortus nedeni olup erken abortusa (gebeliğin 12. haftasından önce olan abortus) neden olur. Kromozom anomalileri yaşla birlikte artış gösterir.
  • Enfeksiyon hastalıkları (örneğin; kızamıkçık)
  • Progesteron veya hCG eksikliği
  • Sistemik hastalıkları (diyabet, kalp hastalıkları, hipo / hipertroidi vb.)
  • Uterus anomalileri, miyom
  • Uterusa olan direkt travmalar
  • Teratojenik ajanlar (radyasyon, kimyasal maddeler, sigara, alkol vb.)
  • Stres, anksiyete gibi psikolojik sorunlardır.

Özkan (Ed.), Hemşirelik ve Ebelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2019.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.