ABD’de Sağlık Hizmetleri İçin 5 Kritik Öncelik

0 3.592

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Pandemi, ABD sağlık hizmetlerinin birçok eksikliğini ve uygulanması gereken değişiklikleri açıkça ortaya koydu. Bakımı daha uygun hale getirmek, erişimi iyileştirmek ve insanları daha sağlıklı tutmak, uygulanması gereken değişikliklerdendir. Bu makale, Intermountain Healthcare CEO’su Marc Harrison tarafından sistemi düzeltmek için gereken 5 önceliği ele alıyor. Bu beş öncelik kısaca şunları içeriyor; hastalıkları tedavi etmenin yanı sıra önlemeye odaklanmak, ırksal ayrımcılığa karşı mücadele etmek, tele-sağlık ve ev içi hizmet sistemlerini genişletmek, bu sistemleri entegre etmek ve değer temelli bakımı benimsemek…

2020’den beri, Covid-19 pandemisinin hâkim olmasıyla Amerika’daki sağlık hizmetlerinin geleceği yeniden tanımlandı. Pandemi, ABD sağlık hizmetlerini daha erişebilir, daha uygun fiyatlı hale getirebilecek ve insanları hasta olmadan önce sağlıklı tutmaya odaklanabilecek 5 önemli önceliği ortaya koydu.

ABD sağlık hizmetleri uzun zamandır hastalıkları tedavi etmeye odaklandığı göz önüne alınırsa bazı hizmet sağlayıcıların bu önceliklere direnç göstermesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak Covid-19’un da sonuçları kaçınılmaz. Uyum sağlamakta zorlanan sağlık hizmeti kuruluşları hem kendi geleceklerini hem de hastalarının geleceklerini olumsuz etkileyecektir.

Beş farklı öncelik birbiriyle ilişkilidir. Bu yüzden birlikte ele alınmalıdır. Kombine olarak ele alınması çok daha sağlıklı adımlar atılmasını sağlayacaktır.

1. Sağlığı Geliştirmeye Odaklanma

Covid-19’un en çarpıcı yönlerinden biri genellikle diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi altta yatan kronik durumlardan yararlanmasıdır. Amerika’da zaten salgın gibi olan bu kronik durumlar Covid-19’un da ABD nüfusunu perişan hale gelmesine ortam hazırladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 10 Amerikalıdan 6’sı en az 1 kronik hastalık ile yaşıyor. Pandemiden önce, kronik hastalıklar ABD’de 10 ölümden 7’sinden sorumluydu ve bu yüzden yılda 1,7 milyondan fazla Amerikalı öldü.

Covid-19 pandemisi, kronik hastalıkların yarattığı tehlikenin altını çizmiştir. Surgo Vakfı’nın Covid-19 Topluluk Güvenlik Açığı Endeksi, PBS’nin bildirdiği gibi Arkansas, Louisiana, Mississippi ve Oklahoma’nın en yüksek güvenlik açığı puanlarına sahip olduğunu buldu. Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’na göre dördü de en az sağlıklı yedi eyalet arasında yer alıyor. Covid-19, kronik hastalıkların varlığı Amerikalıların savunmasızlığını artırdı. Hastalıkları önleme, ulusal sağlık hizmetlerinin en önemli önceliği haline gelmelidir.

Hastalıkları önleme, kısmen davranışsaldır ve bireysel seçimler ile ele alınabilir. Tüm ABD eyaletlerinde ve bölgelerinde yetişkin obezite oranı %20’den fazladır. Buna karşılık, yakın tarihli bir USA Today sıralamasına göre ülkenin en sağlıklı eyaleti olan Vermont’ta, sakinlerin %90’ından fazlası düzenli olarak egzersiz yaptığını bildirirken, egzersiz yapmadıklarını söyleyen Amerikalıların oranı %23,8. Pek çok kronik durum için bilinen bir risk olan sigara kullanımı ise yetişkinlerin %19’unda veya 14 eyalette daha yüksek.

Ancak önleme, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından daha büyük ölçüde kolaylaştırılmalıdır. Intermountain Healthcare’de, bazı Utah kliniklerinde, hastaların genel sağlıklarını iyileştirmelerine doğrudan yardımcı olan doktorları içeren bir program yürütülüyor. Örneğin birinci basamak doktorları bir hastayı ruh sağlığı hizmetlerine veya diyabet ile ilgili bir eğitim hemşiresine bağlıyor veya evde sağlık ziyaretleri düzenliyor. Koruyucu bakıma odaklanma, hekimlerin bakım yapacak daha az hastaya sahip oldukları anlamına gelir ve yüksek riskli hastalarla daha fazla zaman geçirmelerini sağlayarak potansiyel sağlık sorunlarının önüne geçmelerini sağlar. Programdaki hastalarda yüksek tansiyon, diyabet, osteoporoz, kolorektal kanser ve diğer sağlık sorunlarının kontrolünde %20’lik iyileşme görülmüştür. Daha iyi sağlık, standart kliniklere göre maliyetleri her yıl hasta başına 648 dolar (65 yaş ve üzerindeki hastalar için yılda 1.908 dolar) azaltmıştır.

2. Irksal Ayrımcılık ile Mücadele Etmek

Covid-19 pandemisi, sağlık hizmetlerinde derin ırksal ayrımcılıkları apaçık ortaya koydu ve sağlık eşitliği sağlamak için bunların hızla ele alınması gerekiyor.

JAMA’da yayınlanan bir analizde, Covid-19 hastaneye yatış oranları ve 10.000’de ölüm oranları sırasıyla; siyahiler için 24.6 ve 5.6, hispanik hastalar için 30.4 ve 5.6, Asyalı hastalar için 15.9 ve 4.3, beyaz hastalar için 7.4 ve 2.3’tü. Ne yazık ki bu tür keskin eşitsizlikler sadece Covid-19’a özgü değildir.

Bu eşitsizliklerin üstesinden gelmenin anahtarı sağlığın sosyal belirleyicilerini ele almaktır. Bunlar CDC’nin belirttiği gibi beş temel konu alanını içerir:

  • Mahalle ve fiziksel çevre (ekonomik ve kaliteli konut, güvenilir ulaşıma erişim ve besleyici, uygun fiyatlı yiyeceğe erişim)
  • Sağlık ve sağlık hizmetleri (kaliteli sağlık hizmeti, sağlık sigortası, dilsel veya kültürel olarak duyarlı sağlık)
  • Meslek ve iş koşulları (dezavantajlı olabilecek iş ve sağlık riskleri)
  • Gelir ve servet (tıbbi faturaları ödemeyi ve uygun fiyatlı kaliteli konutlara ve besleyici yiyeceklere erişmeyi zorlaştıran finansal zorluk)
  • Eğitim (iş ve kariyer seçeneklerini sınırlandırabilecek yüksek kaliteli eğitime erişim)
    Intermountain Healthcare, bu sorunları çözmek için birden fazla Nevada’da ve Utah’da kâr amacı gütmeyen kuruluşla birlikte çalışıyor ve finansman sağlıyor. Düşük gelirli posta kodlarında sağlığı etkileyen sosyal faktörleri ele almak için Utah’daki üç yıllık bir pilot projeye 12 milyon dolar katkıda bulunuyor ve personel alıyor. Şimdi üçüncü yılının sonuna yaklaşan pilot çalışma, projeye katılan hastalar arasında acil servis ziyaretlerinde %12,7’lik bir azalmaya katkıda bulundu. Pilot çalışma o kadar başarılı oldu ki Utah yasama meclisi modeli eyalet çapında uygulayacak.

Intermountain, sağlık sistemlerinin tarihsel olarak yetersiz hizmet alanlarına nasıl davrandıklarına göre değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Eşitsizliklerin nerede olduğunu anlamak ve daha sonra müdahalelerde bulunmak için verileri kullanarak, sistemin temel değeri olarak eşitliği ekliyor. Kilit performans göstergeleri oluşturarak ve ilerlemeyi sürekli değerlendirerek sorumluluk alıyor. Açık olan şu ki tüm sağlık sektörü gibi hala yapacak işler var.

3. Tele-Sağlık ve Ev İçin Olan Hizmetlerin Genişletilmesi

Sağlık hizmetlerinde, uzun zamandır insanlara yardım için kuruluşlara gelmeleri istendi. Bu düşünceyi tamamen değiştirmeli ve daha tüketici merkezli olunmalı. İnsanların evlerine daha yakın olarak ilgilenmeli. Bunu yapmak için bakım yaparken mümkün olduğunca insanlarla tanışılması gerekir.

Belki de Covid-19’un yarattığı sağlık hizmetlerinin sunumundaki en çarpıcı değişiklik hem tüketiciler hem de sağlayıcılar tarafından tele-sağlığın hızlı bir şekilde kabul edilmesidir. Federal hükümete göre, tıbbi bakım için birinci basamak ziyaretleri, Şubat 2020’de %1’den az (%0,1) iken Nisan 2020’de yaklaşık yarısı (%43,5) tele-sağlık yoluyla sağlandı.

Intermountain, tele-sağlık ziyaretleri kullanımı Mart 2020’de 7.000’den 25 hastanede, 225 klinikle ve birden çok ortak hastaneyle ayda ortalama 73.000’den fazlaya yükseldi.

Tele-sağlığın etkileri çok derindir. Bakıma erişimi artırabilir ve özellikle kırsal hastanelerin ve hastaneye uzak kişilerin ekonomisi için dönüştürücü olabilir. Amerika’daki 120 kırsal hastane pandeminin başlamasından 10 yıl önce kapanmıştı ve kalanlarının %25’inin de kapanma riski yüksekti. Covid-19, bu riski daha da artırdı.

Tele-sağlığın denklemi değiştirdiği yer burasıdır. Tele-sağlık sadece uzmanları kırsal hastanelere sunmakla kalmaz, aynı zamanda hastaların daha büyük, daha uzak tesislere sevk edilmeden bu bakımı almalarını sağlar. Destek sistemleriyle çevrili yerlerinde kalabilirler ve yerel hastane tazminatın çoğunu elinde tutar. Bu sadece kırsal hastaneleri değil, aynı zamanda hastanelerin genellikle en büyük işveren olduğu kırsal toplulukları güçlendirir.

Akut ve kronik klinik durumları tedavi etmek için evde hastane düzeyinde bakım mevcut olmalıdır ancak 2021 baharında ülke çapında sadece 116 ‘Evde Hastane’ programı sunuldu. İlk ulusal çalışmalar, evde hastane düzeyinde bakımın geleneksel hastane bakımından %19 daha ucuz olduğunu ve daha iyi sonuçlara sahip olduğunu tahmin etmektedir.

4. Entegre Sağlık Sistemleri Oluşturmak

Pandeminin bir diğer önemli teyidi, entegre sağlık hizmeti sistemlerinin (kendi sağlık sigortası planını sunan veya bunun harici bir sigortacıyla ortaklık yapan) teşvikleri hızla değişen koşullara uyarlamak ve hizalamak için daha uygun olmalarıdır. Aralık 2020’de yapılan bir PWC Sağlık Araştırma Enstitüsü araştırması, kendi sağlık planına sahip sistemlerin pandeminin mali darbesini daha iyi atlatabildiğini doğruladı.

Amerikan Hastaneler Birliği, ülkenin hastanelerinin pandemi nedeniyle 2021 yılında 54 milyar dolarlık net gelir kaybıyla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor. Bu kaybı telafi etmek için entegre olmayan sistemler çoğu durumda hizmetlerini kesmek, fiyatlarını yükseltmek veya ihtiyaç duyulan toplum hizmetlerinin eklenmesini ertelemek zorunda kalacaktır.

Entegre sistemler, hastaları tesisler ve bakıcılar arasında, belki en önemlisi bakım sağlayıcılar ve sigortacılar arasında transfer ederek yükü dengeleyebilir. Öğrenmeleri ve en iyi uygulamaları hızlı bir şekilde paylaşabilirler. Ayrıca Covid-19 uzak mesafedeki bakımı için en uygun olduklarını kanıtlamalarına olanak verdi. Ek olarak aşılar kullanıma sunulduğunda Intermountain Healthcare, entegre bir sistem olarak nitelikli yüksek riskli hastaları hızlı bir şekilde tanımlamak ve aşılarını yaptırmaya teşvik etmek için BT sistemlerini kullanabildi.

Bir sağlık sisteminin kendi başına veya harici bir sigortacıyla ortaklık yoluyla bir sigorta planı sunup sunmadığı (entegre model) bakım sağlama maliyetinin ve sigortalama bakım maliyetinin sigortacıya ve sağlayıcıya fayda sağlayacak şekilde dengelenmesini sağlar. Bunun nedeni her ikisinin de sağlık maliyetleri düşürüldüğünde faydaları paylaşmasıdır; sağlık sistemi ve sigorta planı ayrı olduğunda, bakım sağlama yollarındaki düşüşler sağlık sistemine değil sigortacıya veya ödeyenlere (örneğin işverenlere) tahakkuk eder.

Bu deneyimlerden biliniyor. Intermountain Healthcare, Utah, Idaho ve Nevada’da yaklaşık bir milyon üyeye hizmet veren kâr amacı gütmeyen bir sağlık sigortası şirketi olan Selecthealth’e sahiptir. Aynı zamanda diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla da iş birliği yapıyor. Örneğin Idaho merkezli St. Luke’un Sağlık Sistemi ile bir ortaklığı var. Bu yapılandırmaların her birinde amaç büyük özen göstermektir. Bakım ve sigorta maliyetini daha iyi dengelemek ve bütünleştirmektir.

5. Değer Temelli Bakımı Benimsemek

Hastaneler ve hekimler de dahil olmak üzere hizmet sağlayıcıların sözleşmelerinde ve hasta sağlığı sonuçları temelinde ödendiği değere dayalı bakımın yaygın olarak kabul edilmesi, yukarıdaki önceliklerin benimsenmesini hızlandıracaktır. Buna karşılık, geleneksel ücretli bakım, önleme veya eşitliği ele almaz. Bu yüzden tele-sağlığa direnir ve entegre sağlık sistemlerinden tam olarak yararlanmaz.

Değer temelli bakım, yaşam kalitesini iyileştirir ve yanlış teşvikleri düzeltir. Örneğin sağlayıcılara sonuçlardan ziyade gerçekleştirdikleri prosedürlerin hacmine göre ödeme yapar. Bakımı daha erişebilir hale getirerek ve insanları sağlıklı tutarak sağlık bakım maliyetlerini düşürebilir, bu da gerekli tedavileri ve prosedürleri azaltır. Ayrıca bir başka örnek son üç yılın her birinde Selecthealth’in değere dayalı bakıma odaklanması, federal değişim yoluyla sigortalı olanlar için oranlarını %2 ile %3 oranında azaltmasını sağlamıştır.

Ancak açıklanan nedenden ötürü değere dayalı bakım, entegre bir sistemin parçası olmadıkça hastanelerin finansal sağlığını da zayıflatabilir. Bu kusur pandemi de belirginleşti.

Toplum Sağlığı Planları İttifakı başkanı ve CEO’su Ceci Connolly ‘Pandemi, paralarını hacimle kazandıran birçok sağlayıcının gözünü açtı’ dedi. ‘Birdenbire hacimleri ve gelirleri yoktu. Sağlık planları ile değere dayalı düzenlemelere sahip sağlayıcılar, hacimden bağımsız olarak her ay bir kontrol sağlamaya devam etti. Hemen tele-sağlık ve hastalara bakmanın diğer yaratıcı yollarına odaklanabildiler, çünkü hacim veya geri ödeme konusunda endişeli değillerdi.’

Değere dayalı bakım, sağlayıcıların ve sigortacıların hacim tabanlı sistemlerin yapamadığı her türlü ilginç yeniliği tasarlamalarını ve uygulamalarını sağlar. Örneğin Intermountain Healthcare, insanları ve toplulukları sağlıklı tutmaya odaklanan yeni nesil hekimleri nüfus sağlığı konusunda eğitmek için Birleşik Devletler de türünün ilk örneği olan yeni bir tıp eğitim programını ortaklaşa geliştirmek üzere Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortaklık kuruyor. Intermountain, doktorların yalnızca bir kişinin acil tıbbi ihtiyaçlarını değil aynı zamanda sağlığın sosyal belirleyicilerini de göz önünde bulundurmaya hazırlanmalarına yardımcı olacak girişimlere 50 milyon dolar yatırım yapıyor.
Değer temelli bakıma geçişi hızlandırmak, kuruluşlar arasında önemli yatırımlar, bağlılık, esneklik ve bazıları için geleneklerden uzak bir inanç gerektirir. Intermountain Healthcare’in başarılı olduğu konusunda bahsettiği şeyler;

Sağlayıcı panellerini iyileştirmek ve yeniden düzenlemek.

Bir sağlayıcın panelinde, çabaya değer ve aynı zamanda finansal olarak uygulanabilir ve klinik olarak sağlam olan değişiklikleri yapmak için değere dayalı sözleşmeleri kapsayan yeterli hasta olmalıdır. Bir sağlayıcıya atanan hasta tiplerinin hem nispeten sağlıklı insanların hem de rahatsızlıkları olanların bir karışımı olması gerekir.

Sağlayıcıları ve ekipleri eğitmek

Değerde başarılı olmak için bir köy gerekir. Herkesin ne kadar büyük veya küçük bir rol oynayacak olursa olsun, onları değere dayalı bakımın temel kiracıları hakkında eğiterek bu ekip çalışmasına katılacak donanıma sahip olduğundan emin olunmalıdır.

Yeni teknolojileri devreye almak

Bu verilerin gücünü kullanmak ve kilidini açmak için birden fazla veri üst üste bindirmek için araçlar kullanın. Bu veriler klinisyenleri ortaya çıkan hasta sağlığı koşullarına karşı uyarmak için kullanılabilir.

Gerçek zamanlı ön görüler kullanmak

Ekiplerin günlük iş akışlarına gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir öngörülerin dahil edilmesi gerekir. Eklentilerden sağlayıcılara randevu olmaları ve epizodik tedavi yerine daha koruyucu, daha bütüncül bakıma odaklanmak için önemlidir.

Finansal teşvikleri dengelemek

Teşvikler, insanları sağlıklı tutmaya odaklanmalı ve sadece gelir getiren şeyler yapmaya odaklanmaktan kaçınmalıdır.

Değere dayalı bakıma hızlı geçiş olmadan ABD’deki sağlık hizmetlerinin maliyeti artmaya devam edecektir. Bu hem sağlayıcı kurumlar hem de hastalar için sürdürülebilir değildir. Birçok Amerikalı için sağlık hizmetlerine zaten erişilemiyor ya da erişilmesi zor. Bu sorun ancak maliyetler kontrol altına alınmazsa daha da kötüleşecektir.

Aslında pandemi, ABD sağlık hizmetlerinin alması gereken yolu netleştirdi. Soru ise sağlayıcı kuruluşların ve bu yolda henüz bulunmayan özel ve kamu sigortacılarının daha iyi bakım sağlayan bir sistemi gerçekleştirmenin tek yolunun hastaları sağlıklı tutmak için daha iyi bir iş yapan bakım ve finansal olarak sağlam olduğunu anlamış olup olmadığıdır.

https://hbr.org/2021/12/5-critical-priorities-for-the-u-s-health-care-system?ab=hero-main-text Erişim Tarihi: 28.12.2021

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.