0-3 Yaş Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Nelerdir?

0 8.123

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Bilişsel gelişim, bebeklikten yetişkinliğe kadar bireylerin çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan zihinsel faaliyetlerin daha karmaşık ve etkili hale gelmesi sürecidir.

Bilişsel gelişim öğrenme, anlama dikkatini verme, algılama, bellek, problem çözme, mantık yürütme ve yaratıcılık becerilerini kapsar.

Bilişsel gelişim dil ve iletişim, motor, sosyal-duygusal, uyum becerilerini içine alan gelişimin diğer alanlarıyla da yakından ilişkilidir.

0 – 3 Ay Arası Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Nelerdir?

 •  Bir ses duyduğunda tepki verir.
 • Yavaşça hareket eden neneleri görsel olarak 90 derece izleyebilir.
 • Her bir nesnenin sesine karşılık iki nesne arasında bakışlarını kaydırır.
 • Gözlerinin önünde ellerini hareket ettirerek bir araya getirir.

3 – 6 Ay Arası Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Nelerdir?

 • Görüş alanında olan bir oyuncağı kavrar.
 • Yavaşça hareket eden nesneleri 180 derecelik açıyla izler.
 • Kuru üzüm kadar küçük bir nesneye bakabilir.
 • Nesneleri tutabilmek için ellerini uzatır.
 • Nesneyi bir elinden diğerine geçirir.

6 – 9 Ay Arası Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Nelerdir?

 • Ulaşamadığı oyuncağı elde etmek için uğraşır.
 • Bir kısmı görünecek bir biçimde örtünün altına saklanan nesneyi bulur.
 • Gözü önünde yere düşen nesneyi arar.
 • Eylemlerin sonuçlarını tekrarlamak için eylemleri tekrarlar.

9 – 12 Ay Arası Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Nelerdir?

 • Nesneleri kasenin içinden alır ve nesneleri kasenin içine koyar.
 • Her bir elinde birer küpü tutarak küpleri birbirine vurur.
 • Gözü önünde bir örtünün altına tamamı saklanan nesneyi bulur.
 • Farklı büyüklükte iç içe geçen kapları birbiri içine yerleştirir.

12 – 18 Ay Arası Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Nelerdir?

 • İki farklı şeyin altına saklanan nesneyi bulur.
 • İki/Üç küpten kule yapar.
 • Kendiliğinden karalama yapar.
 • Resimli kitaplardaki dikkat çekici renkleri çizimleri eliyle vurarak ya da parmağıyla gösterir.
 • Küçük bir şişenin içindeki kuru üzümü çıkartmak için şişeyi ters çevirir.

18 – 24 Ay Arası Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Nelerdir?

 • Eş nesneleri birbiriyle eşler.
 • Altı küpten kule yapabilir.
 • Üçlü şekil tahtasına daire, kare ve üçgen şekillerini yerleştirir.
 • Bir resimde iki nesneyi tanıyarak gösterir.
 • İstediği nesneyi almak için bir araç kullanır.

24 – 30 Ay Arası Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Nelerdir?

 • Taklit ederek düşey çizgi çizer.
 • Bir resmin adını söyler.
 • Nesnelere nesnelerin resimlerini eşler.
 • Yuvalı bir yapbozun altı parçasını takar.

30-36 Ay Arası Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Nelerdir?

 • Birbirinin aynı olan resimleri eşler.
 • Renkleri eşler.
 • Şekilleri eşler.
 • Üç/Dört resmin adını söyler.
 • Yedi/Sekiz küpten kule yapabilir.

Bu verilerin ışığında bilişsel gelişim çocuk gelişimi açısından son derece önemli olup diğer gelişim alanlarıyla da doğrudan ilgilidir.

Bu nedenle bebeğinizin doğumundan üç yaşına kadar olan gelişim süreçlerini normal gelişim gösteren çocukların izlediği aşamalara göre izleyip değerlendirmeniz yararlı olacaktır.

Böylece olası gecikme ve gerilik durumlarında daha ayrıntılı gözlem ve değerlendirme için ilgili uzmana başvurulduğunda olası sorunlara erken müdahale edilebilir.

Anadolu Üniversitesi (2014). 0-36 aylık gelişimi risk altındaki çocuklar için gelişim destek programı (GEDEP). Erişim adresi: http://eae.anadolu.edu.tr/assets/yazili/20140823145747_ksun.pdf

Senemoğlu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (9. Bs.). Ankara: Gazi Kitabevi

ARSLAN, Emel. Erken çocuklukta bilişsel gelişim. Pegem Atıf İndeksi, 2017, 2-24.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.