Üreme Sağlığına Etki Eden Ve Genital Enfeksiyonlara Neden Olan Faktörler Nelerdir?

0

Çoğu kadının başına gelen vajinal kaşıntılar, akıntıda artmalar, akıntının rengindeki değişmeler ,kötü kokular, cinsel birleşmede yaşanılan ağrılar ve daha birçoğu aslında üreme sağlığımızla ilgili bir şeylerin ters gittiğinin habercisidir.

Bu durumlarla karşılaşıldığında ilk yapılması gereken jinekoloğunuza başvurmanızdır.

Ancak bu tarz durumlarla karşılaşmamak için neler yapmalıyız, hijyen konusunda nelere dikkat etmeliyiz ve en önemlisi mükemmel olarak programlanmış vücutlarımızda üreme sistemimizde normal döngüsünde neler oluyor bu soruların cevaplarına gelin birlikte bakalım .

Üreme Sağlığı Nedir?

Üreme sağlığı, üreme sistemi, onun fonksiyonları ve işleyişine ilişkin bütün alanlarda sadece hastalık ya da sakatlık olmaması değil, zihinsel ve sosyal açıdan bütünüyle iyi olma durumudur.

Genital sistem enfeksiyonları kadınların en sık karşılaştıkları jinekolojik sorunlar arasında yer almaktadır. Kadınların polikliniklere daha çok vajinal akıntı ve yanma şikayetleri ile baş vurduğu bilinmektedir. Her ne kadar bu enfeksiyonlar kadının hayatını tehdit etmese de meydana gelen semptomlar oldukça rahatsız edicidir.

Kadınların üreme sağlığının iyileştirilmesinde ve genital sistem enfeksiyonlarından korunmada doğru hijyen davranışları kazandırmak önemlidir.

Kadınlara bu sorumlulukların kazandırılması ve doğru hijyenik davranışların öğretilmesi için en önemli görev sağlık ekibinin bir üyesi olan hemşirelere düşmektedir. Hemşireler düzenledikleri eğitim programları ile toplumdaki adölesan çağdaki genç kızları ve kadınları eğiterek, doğru sağlık davranışlarını öğretebilir ve sağlığın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayabilirler.

Bu eğitimler sonucunda doğru hijyen davranışlarının kazandırılması ile genital enfeksiyonların yaygınlığı ve tekrarlama olasılığı ortadan kaldırılmış olacaktır. Böylece hemşireler hem kadınların sağlık düzeylerini arttıracak hem de sağlık harcamalarının azalmasına yardımcı olacaklardır. Hemşireler eğitici rollerinin yansıra danışmanlık hizmeti de vererek genital enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilirler.

Üreme sisteminin yapısını oluşturan savunma mekanizmalarının mikroorganizmalar tarafından bozulması sonucu üreme sistemi enfeksiyonları (ÜSE) oluşur.

Kadınların büyük bir kısmı vajinal akıntı ve kaşıntı neden ile doktora başvurmaktadır. Başvuran her kadın bu semptomları farklı algılamakta: kimisi ciddi fiziksel rahasızlık hissederken bazıları daha az rahatsızlık duyabilir.

Genital enfeksiyonlar kadınlarda korku ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara da neden olabilir.

Üreme Sistemi Enfeksiyonlarına Hazırlayıcı Faktörler Nelerdir?

 • Genetik yapı
 • Fizyolojik yapı
 • Emosyonel faktörler
 • Düşük sosyo-ekonomik statü
 • Kötü çevre koşulları

Genital Enfeksiyonlara Neden Olan Faktörler

Bütün kadınlar genital enfeksiyon yönünden risk altındadırlar ve bu riski artıran birçok etken bulunmaktadır.

Bu faktörler;

 • ırk,
 • düşük sosyoekonomik düzeyde olma,
 • yoğun stres,
 • beslenme bozukluğu,
 • metabolik hastalıklar,
 • sigara ve alkol tüketimi,
 • aşırı doğurganlık,
 • kontraseptifler çok eşlilik ve sık cinsel ilişki,
 • kişisel hijyen bozukluğu,
 • lokal allerjenler,
 • vajinal lavaj,
 • dar kıyafetler,
 • kıyafetlerin naylon kumaş içermesi,
 • doğum ve kürtajların sağlıksız koşullarda yapılmasıdır.

Normalde vajenden salgılanan sekresyon vajeni temizleme yeteneğine sahiptir. Fakat kadınların bazıları, belli dönemlerde, gebeliği önlemek, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak vb. gibi durumlar için vajinal duş uygulaması ile sabun, asetik asit, dokunuş ya da diğer dış müdahalelerle vajinanın normal ortamını değiştirmektedir.

Kadınların tercih ettikleri uygun olmayan bu yanlış temizlik davranışı ile vajen florası ve pH’da bozulma, vajende kuruluk, aşınma ve erozyonlar meydana gelmektedir. Böylece vajen florasındaki bozulmaya bağlı enfeksiyon riski artmaktadır.

Genital hijyenin sağlanmadığı durumlarda üreme sistemi enfeksiyonlarının arttığı bilinmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar kadınlarda genital hijyen uygulamalarının yetersiz olduğunu ve kadınların sıklıkla genital akıntıdan şikâyet ettiklerini göstermektedir.

Genital enfeksiyonların önlenmesinde genital hijyen anahtar role sahiptir.

Genital hijyen davranışları, hassas ve farklı fizyolojik özelliklere sahip organlardan oluşan genital bölgeye yönelik olduğu ve bu konuda bilgi eksikliğine bağlı hatalı uygulamalar yapıldığı için özel önem taşır. Genital enfeksiyonların önlenmesi için doğru genital hijyen davranışlarının kazandırılması gerekmektedir.

Ege E , Eryılmaz G . Kadınlar Verilen Planlı Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 16-8.

Kokanalı, D , Engin Üstün, Y . (2019). Yaşlı Kadınlarda Üreme Sağlığı. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 16 (2) , 97-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgon/issue/51866/675113

Yazıcı, S , Çuvadar, A . (2019). Genital Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Ebelik. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi , 1 (1) , 33-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhpr/issue/49226/581449

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.