Tanı, Tedavi ve Bakım

Tanı, tedaviler ve bakımları süreçleri ile ilgili içerikleri içerir.

A

 Akupunktur

Apiterapi

Aromaterapi

Apse Tedavisi

Antikoagülan Tedavi

Anjiyografi

B

Basınç Yarası ( Yatak Yarası ) Tedavisi

Bilişsel Davranışçı Terapi

C

Cerrahi Tedavi

Ç

D

Diyaliz

Duyu Bütünleme 

E

Ergoterapi 

F

Fekal Mikrobiyata Transplantasyonu (FMT)

Fitoterapi

Fotodinamik terapi 

Filyasyon

G

Gamma Knife – Işın Tedavisi

Gonioskopi

Ğ

H

Hiperbarik Oksijen Tedavisi 

Hipnoz

Homeopati

Hemodiyaliz

I

İ

İmmünoterapi

İş Terapisi

İleostomi

J

K

Kayropraktik 

Kan Sulandırıcı Tedavisi

Karaciğer Nakli

Kemoterapi 

Kemik İliği Nakli

Kendi Kendine Meme Muayenesi

Kendi Kendine Vulva Muayenesi

Kupa Uygulaması

Kolostomi

Kriyoterapi 

Kavitasyon

Kanguru Bakımı

Konvelesan Plazma Tedavisi

L

Lazer tedavisi 

Larva (Magot) Uygulaması

M

Müzik Terapisi

Mezoterapi

Mamografi

N

O

Osteopati

Ozon Uygulaması

Oftalmoskopi

Ö

P

Proloterapi

Psikoterapi

Periton Diyalizi

Pap Smear Testi

Pakimetri

Pişik Bakımı

R

Radyoterapi

Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyofrekans ablasyonu (RFA)

 Refleksoloji

S

 Sülük Tedavisi

Soğuk Lipoliz

Solunum Fonksiyon Testi

Stoma Bakımı

Ş

T

Tüp Mide Ameliyatı

Total Kalça Protezi (Artroplasti) Ameliyatı 

Tonometri

U

Ü

V

Y

Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (HIFU)

Z