Hastalıklar

Hastalıklar, sendromlar ve durumları içerir.

A

Astım Hastalığı

  • Alerjik Astım
  • Alerjik Olmayan Astım
  • Aspirin İle Tetiklenen Astım
  • Egzersiz İle Tetiklenen Astım
  • Öksürük İle Seyreden Astım:
  • Mesleki Astım
  • Noktürnal Astım (Gece Ortaya Çıkan Astım)

Alzheimer Hastalığı

Aft (Pamukçuk)

Alerji

Alerjik Rinit Hastalığı

Akciğer Kanseri

Akut Bağırsak Enfeksiyonu

Anemi ( Kansızlık )

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA)

Angina Pektoris ( Göğüs Ağrısı )

Asperger Sendromu

ALS Hastalığı ( Amiyotrofik Lateral Skleroz )

Ankilozan Spondilit

Ağır Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS)

Avian İnfluenza (Kuş Gribi)

AIDS (Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu)

Apse

B

Bağırsak (Kolon) Kanseri

Bademcik İltihabı ( Tonsilit )

Basınç Yarası ( Yatak Yarası )

Basilli Dizanteri

Böbrek Kanseri

Böbrek Yetmezliği

Behçet Hastalığı

Bel Soğukluğu (Gonore)

Bipolar Affektif Bozukluk (İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu)

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu

Boğmaca

Botulismus – Botulizm ( Besin Kaynaklı)

Brusella ( Bruselloz)

C

Cilt Kanseri (Melanom)

Cilt Kanseri (Melanom Olmayan)

Crohn Hastalığı

Chikungunya Ateşi

Cüzzam ( Lepra )

Churg Strauss Sendromu

Ç

Çiçek Hastalığı

Çikolata Kisti ( Endometriozis )

Çocuk Felci ( Poliomyelit )

Çölyak

D

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Down Sendromu

Depresyon

Diyabet Hastalığı ( Şeker Hastalığı )

Dudak Kanseri

Doğum Sonrası Depresyonu

Doğum Psikozu

Dermatit

Dengue Virüs Enfeksiyonu

Difteri (Kuşpalazı)

Dang Humması ( Dengue Fever )

E

Enflamatuar Bağırsak Hastalığı

El Ayak Ağız Hastalığı

Egzema

Epilepsi ( Sara )

Endometriozis ( Çikolata Kisti )

Ekinokokkoz

Epidemik Tifüs

Ebola Virüs Hastalığı

F

Faranjit

Felç ( İnme )

Fenilketonüri Hastalığı

Fibromiyalji Hastalığı

Fahr Sendromu

Felty Sendromu

G

Grip

Göğüs Ağrısı ( Angina Pektoris )

Göz Kanseri

Gebelik Zehirlenmesi ( Preeklampsi ) 

Güneş Çarpması

Gonore ( Bel Soğukluğu )

Graves Hastalığı

Gut Hastalığı

Gül Hastalığı

Ğ

H

Hanta Virüs Enfeksiyonları

Haşimoto Hastalığı

Hepatit A

Hepatit B

Hepatit C

Hepatit D

Hepatit E

Hemofili Hastalığı

Hemoroid ( Basur )

Hipertansiyon

Hipotansiyon

Hidrosefali

Hemofobi (Kan Tutması)

Hipertiroidi ( Zehirli Guatr )

Hipermetrop

HIV Enfeksiyonu

Henoch Schönlein Purpurası

I

Irlen Sendromu

İ

İnfluenza

İnme ( Felç )

İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS)

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (İBH)

İnlet Patch Hastalığı

İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu (Bipolar Affektif Bozukluk)

J

K

Kalp Krizi

Kalp Yetmezliği

Karaciğer Kanseri

KOAH – Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Kolon (Bağırsak) Kanseri

Konjonktivit ( Kırmızı Göz Hastalığı )

Kontakt Dermatit

Koroner Arter Hastalığı

Kırık Kalp Sendromu ( Takotsubo Kardiyomiyopatisi )

Kronik Böbrek Yetmezliği

Kabakulak

Kan Tutması (Hemofobi)

Karpal Tünel Sendromu

Kala-azar

Kalamidya

Kemik Erimesi ( Osteoporoz )

Kene Kaynaklı Ensefalit

Kelebek Hastalığı ( Lupus Hastalığı )

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Kuş Gribi ( Avian İnfluenza )

Kızamık

Kızamıkçık

Kistik Fibrozis Hastalığı

Kifoz

Konjenital Kızamıkçık Sendromu (KKS)

Kolera

Kuduz

Kallmann Sendromu

Kaudal Regresyon Sendromu

L

Larenjit

Lösemi ( Kan Kanseri )

Lenf Kanseri ( Lenfoma )

Lenfödem Hastalığı

Lejyoner Hastalığı

Lepra (Cüzzam)

Leptospiroz

Lupus Hastalığı ( Kelebek Hastalığı )

Lyme Hastalığı

M

Makula Dejenerasyonu ( Sarı Nokta Hastalığı )

MS (Multipl Skleroz) Hastalığı

MERS (Coronavirüs)

Mukozit

Norovirüs Enfeksiyonu

Menenjit

Meninjiyom

Meme Kanseri

Migren

Miyop

Mide Kanseri

Mesane Kanseri

Myastenia Gravis

Moebius Sendromu

N

Nazofarenks (Üst Yutak) Kanseri

O

Otizm Spektrum Bozukluğu

Obezite ( Şişmanlık )

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Over (Yumurtalık) Kanseri

Oral Kavite Kanseri

Osteoartrit

Omurga Stres Kırığı

Ö

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

P

Pankreas Kanseri

Pankreatit

Parkinson Hastalığı

Prostat Kanseri

Pnömoni ( Zatürre )

Pamukçuk (Aft)

Pnömotoraks ( Akciğerin Çökmesi )

Plevral Efüzyon ( Plörezi )

Pulmoner Hipertansiyon

Pulmoner Emboli ( Akciğer Damarında Pıhtı )

Pulmoner Fibrozis

Polikistik Over Sendromu

Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi)

Q

Q Ateşi

R

Rahim (Uterus) Kanseri

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri

Rektal Prolapsus

Rektal Polip (Juvenil Polip)

Renk Körlüğü

Rektosel (Bağırsak Fıtığı)

Retina Dekolmanı ve Retina Yırtılması

Rota Virüs Enfeksiyonu

Romatoid Artrit

S

Stres

Sarı Nokta Hastalığı ( Makula Dejenerasyonu )

Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri

Sara ( Epilepsi ) Hastalığı

Sedef Hastalığı

SMA (Spinal Musküler Atrofi) Hastalığı

Savant Sendromu

Tükürük Bezi Kanseri

Safra Kesesi Kanseri

Skolyoz Hastalığı

Sjögren Sendromu

Salmonella

Sarı Humma

Shigella

Sıtma

Siğiller

Sifiliz ( Frengi )

Sinüzit

Spina Bifida (Ayrık Omurga Hastalığı)

Suçiçeği (Varisella)

Ş

Şeker Hastalığı ( Diyabet Hastalığı )

Şizofreni

Şişmanlık ( Obezite )

Şarbon

Şark Çıbanı

T

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Tetanoz

Takıntı Hastalığı

Trahom

Tükürük Bezi Kanseri

Testis Kanseri

Testis İltihabı (Orşit)

Tiroid Kanseri

Tifo

Tifüs ( Lekeli Humma )

Tularemi

Tüberküloz (Verem)

Tonsilit (Bademcik İltihabı)

Torasik Outlet (Çıkış) Sendromu

Trakeobronkomalazi

Toksoplasma

U

Uyuz

Uçuk (Herpes Simplex Virüsü)

Uterus (Rahim) Kanseri

Uyku Apnesi

Uykusuzluk ( İnsomnia )

Ü

Ülseratif Kolit

Üveit

V

Varisler

Vajinismus

Veba

Verem (Tüberküloz)

Vitiligo

Vulva Kanseri

Viral Hemorajik Ateş Sendromu

W

Wilson Hastalığı

X

Y

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri

Yumurtalık (Over) Kanseri

Yalancı Gut (Psödogut)

Z

Zatürre (Pnömoni)

Zika Virüsü Hastalığı