Erken Yaşlarda Kitap Okumak Çocukların Gelişimi Nasıl Etkiler?

0

Çocukların gelişim dönemlerine baktığımızda, yaşamın ilk yıllarında gelişimin çok hızlı olduğu bilinmektedir. Çocuğun ileri yaşantısındaki başarıları, hayat görüşleri, kişiler arası ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için duygusal, sosyal, dil ve bilişsel alanlardaki gelişimlerinin desteklenmesi önerilmektedir. Bu alanlardaki gelişim ve değişim üzerinde birçok faktörün etkili olmasının yanında, erken yaşta kitapla tanışmanın çocuğun gelişimi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.

Kitap okumanın çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine bakacak olursak;

 • Kitap okuma, bebek ve çocukların öğrenme becerilerine katkı sağlamanın yanında ebeveyn ve çocuğun nitelikli vakit geçirmesine olanak sağlayan bir deneyimdir.
 • Çocuklar kitap sayesinde düşünme, problem çözme, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme fırsatlarına sahip olurlar.
 • Hayvanlara, insanlara, bitkilere, doğada gördüğü diğer canlılara ve olaylara karşı hassasiyet geliştirmesine yardımcı olur.
 • Çocuğun hayal gücünün gelişmesine katkı sağlar.
 • Çocuğun kişilik gelişimi üzerinde olumlu etki yaratmakla beraber, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması için faydalı olabilmektedir.
 • Erken yaşta kitapla tanışmak çocuğun dil gelişimini desteklemektedir.

Peki, çocuğa kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılabilir?

 • Ebeveynlerin çocuğa kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için okuma ve yazmayı öğrenmesini beklemeden bu alışkanlığın temelinin küçük yaşlardan itibaren atıldığını bilmesi gerekmektedir.
 • Yapılabilecek basit ve temel uygulamalardan bir tanesi; çocuğa ilk yaşlarından itibaren kitap okuyup ve çocuğun kitaba temas etmesini sağlamak olabilir.
 • Model olma, en iyi öğrenme şeklidir. Çocuğun ebeveyni kitap okurken görmesi sürece olumlu katkı sağlayacaktır.
 • Kitap okuma aktivitelerinin etkili olabilmesi için ortamda bulunan televizyon, radyo, bilgisayar ve tüm elektronik aletleri kapatmak ve kitap okuma süreci çocukla kaliteli zaman geçirerek yapılmalıdır.
 • Ebeveynin çocukla okuduğu kitaplar hakkında sohbet etmesi ve çocuğa fikirlerinin sorulması destekleyici tutumlardan olacaktır.
 • Çocuğun kitaplarını düzenleyebileceği ve rahatlıkla ulaşabileceği bir alanın olması gerekmektedir. Bu alanın çocukla beraber seçilmiş olması ve çocuğun kitaplarıyla ilgili düzenlemeleri yapıyor olması önerilmektedir.
 • Beraber kitapçılara, kütüphanelere ve kitap fuarlarına gidilebilir. Çocuğu, kendi yaşına uygun kitaplardan almasına teşvik edip incelemesine ve keşfetmesini sağlamak hem çocuğu heveslendirecek hem de ilgisini artırabilecek aktivitelerdendir.
 • Çocuğa okuduğu kitaplarla ilgili notlar alması için bir not defteri önerilebilir. Okuduğu kitapların bilgilerini yazabilir.
 • Kitap seçimi konusunda çocuk yönlendirilebilir. Her yaşın ilgisini çekebilecek özelliklere sahip kitapların olduğunu unutmadan çocuk desteklenmelidir.

Er, S. (2016). Okulöncesi dönemde anne babaların etkileşimli hikâye kitabı okumalarının önemi. Başkent Unıversity Journal of Educatıon, 3(2), 156–160. http://buje.baskent.edu.tr

Doç, Y., & Hasibe, E. (2010). Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığı’na Genel Bir Bakış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 21(21), 30–39. https://doi.org/10.21560/spcd.43960

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.